81 Kleis, J. A. W. - werkman, Vischsteeg 17. Klem, wed. A. - geb. van Beest - Noordeinde 28. wed. A. - geb. Blonk - Poolstraat 109b. A. A. - timmerman, Markt 69a. A. M. - pakhuisknecht, Joh. Paulinalaan 44. C. - broodbakker. Nieuwe Langendijk 34. H. A. - broodslijter, Binnenwatersloot 3. H. A. - bankwerker en winkelier, Lange Geer 2. H. A. - agent der Alg. Verz. Mij. „Hollandia", Markt 69. P. - houtzager, Prins Mauritsstraat 70. Kiene, Matha. M. L. - Vlamingstraat 31. Klerck, wed. J. de - geb. Zonderland - Rietveld 172. Klerk, A. de - stukadoor, Koornmarkt 13. Tel. 239. J. A. de - aannemer, Rotterdamsche weg 68D. j. W. de - los werkman, Geerweg 167. wed. P. F. de - geb. van Boekelen - Doelenstraat 70. Klerk Wolters, A. A. de - los werkman, Bagijnesteeg 8. B. de - los werkman, Kethelstraat 20. wed. C. de - geb. de Koning, Kethelstraat 20. Kleij, wed. B. F. - geb. van Rossum, Voorstraat 54. G. A. J. van der - autogeenlasser, Rotterdamsche weg 26. H. van der - metselaar, Rietveld 186. wed. L. J. van der - geb. Zeegers - Binnenwatersloot 15. Kleijn, wed. A. - geb. Bruins, Buitenwatersloot 214. M. Ca. - Zuidersteeg 40. W. - houtzaagmolenaar, Abtswoudsche weg 3. wed. W. G. J. - winkelster in kruideniersw., Paardenmarkt 23. J. van der - sigarenmaker, Geerweg 74. wed. M. van der - winkelierster, Vlamingstraat 65. Kleijn van Willigen, N. G. H. - procur.houder Nat. Bank, Oude Delft 54. Kleijs, A. A. C. - kleermaker, Papenstraat 7. A. P. - sigarenmaker, Kolk 10. wed. P. - geb. van Schaik - van der Mastenstraat 2. P. J. - werkman bierbrouwerij, Vischsteeg 15. Kleijweg, A. H. - sigarenmaker, Trompetstraat 55. wed. J. J. - geb. Groen - Buitenwatersloot 259. Kleijwegt, J. - fabrieksarbeider, le v. d. Madestraat 50. Kliffen, wed. J. - geb. Poot - Simonsstraat 97. Klinge, H. - machinist gem. electr. bedrijf, de Genestetstraat 22. Klinkenberg, A. - schipper, Buitenwatersloot 230. J. - werkman lijmfabriek, Simonsstraat 75. J. P. E. - sigarenmaker, Trompetstraat 57. M. - in groenten, Joh. Paulinalaan 6. Klinkhamer, A. - huidenkoopman, Molslaan 109. J. F. - hoogleeraar T. H., Noordeinde 21. Tel. 255. Klip, A. L. - huishoudster, Wateringsche vest 19. Klippus, J. - opzichter Rijkswaterstaat, Kanaalweg 24. Klis, P. van der - kleermaker, Simonsstraat 45. Kloeg, A. - winkelbediende, Torenstraat 8. C. - koetsier, Bagijnhof 21. G. A. A. - tapper, Bagijnhof l._ J. - kleermaker, Ezelsveldlaan 5. J. - winkelier in heerenmodes, Jacob Gerritstraat 14. Tel. 596. P. J. F. - barbier, Burgwal 9. Kloek, Pieternella - Klooster 7. Klok, A. - ambtenaar bij 's Rijks belastingen, Vlamingstraat 61. A. P. - slager, Warmoezierstraat 22. C. - los werkman, Verversdijk 114. E. - lantaarnopsteker, Dirklangendwarsstraat 38. wed. - geb. Pijnacker - Warmoezierstraat 22. H. - fabrieksarbeider, Phoenixstraat 84.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 88