laail. Venn. Vereenige Assurantie Kantoren 71 Hunik, J. P. - rijksveldwachter, Korte Geer 11. Hunnego, A. H. - werkman N. G. S. F., Trompetstraat 82. H. J- - werkman, Trompetstraat 56. Hupkens. J. L. - verzekeringsagent Cellebroerstraat 6. Husmans, P. J. - gemeente werkman, Doelenstraat 52. Huter, J. N. - metaaldraaier, Cellebroerstraat 11. Huurman, D. - metselaar en aannemer, Kanaalstraat 1. D metselaar en aannemer, Vlamingstraat 56. lel 12b. D. - metselaar, Nieuwe Langendijk 49. Huussen, A. H. - winkelier in koffie, thee, enz., Binnenwatersloot 28. wed A H. - geb. Renaud - Oostsingel 33 wed. G. M. - geb. Oosthoek - Oostsingel 32. G. M, - beambte N. G. S. F., Vlamingstraat 51. J. - kleermaker, Choorstraat 15. Huijbers, H. J. T. H. - onderwijzer, Voorstraat 61. Huiinen, J. B. H. - machinist, Donkersteeg 9a. Hui s I. N. - expediteur Delftsch Aardewerkfabriek, Hypolitusbuurt 43B. Huijsèn, J. A. van den - los werkman, Paardenmarkt 14. J. B. - sigarenmaker, Zuiderstraat 188. P. - kuiper, Rietveld 32f. Huijser, H. L. - bediende technische boekhandel, Poortlandlaan 22. Huijsman, J. - baggerman, Crommelinlaan 48. novertkade 5 Hiiden Th. H. K. van der, - opzichter G. E. B., Hertog üovertkaae o. Hijdra A. C. - rijtuigschilder, Nieuwe Laanstraat 10. 'C. E. - smid, Tuinstraat 33. C. - werkman gasfabriek, Ezelsveldlaan 31. C. H. - huisschilder, Doelenstraat 35. H. - werkman gasfabriek, le van der Madestraat 7. L. J. A. - huisschilder, Gasthuislaan 205 Hijma, B. - fabrieksarbeider, Frederik Hendrikstraat 28. I. Iding, wed. - geb. de Koning - kamerverhuurster, Oude Delft 30. Helena - naaister, Jacob Gerritstraat 15. lerschot, G. van - timmerman, Molslaan 75. j. G. van - timmerman, Oranjestraat lb. INBRAAK verzekert de Oude Delft 70, te Delft, op gunstige voorwaarden. Iersel, W. P. - smid, Kantoorgracht 7a. Immers, A. - werkman, Achterom 63. wed. A. - Harmenkokslaan 64a. A. N. - los werkman, Achterom 70. G. F. M. - schoenmaker, Oude Delft 220. J. - sjouwer, Oosteinde 61. P. - sigarenmaker, Harmenkokslaan 6. P. J - los werkman, Paardenmarkt 71. T. - schoenmaker, Harmenkokslaan 15. W - werkman, Gasthuislaan 197a. knoeien A J I M. van - exploitant van Stads Doelen, Verwersdijk 44. tag M van den - werkman, Rietveld, 52 bov. Ingen, J. van - bakker, Nieuwe laan 10.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 78