Maqazijn „Soiied DELFT Hypolitusbuurt 45 De BESTE schoen voor den LAAGSTEN prijs Lijst van de namen, ambten, bedrijven, woonplaatsen en telefoonnummers der ingezetenen Lijst der straten, waarbij naar volgorde van het huisnummer, de namen der gezinshoofden zijn aangegeven blz. 184—257 Lijst van niet-officieele straatnamen. blz. 258 L J a »a®\ >,v .imijmI'V,

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 6