54 Groenewegen, A. W. - werkman Lijmfabriek, Raamstraat 42. C. L. - bouwman, Rotterdamsche weg 12. H sigarenhandelaar, Rembrandtstraat 5. J. A. - werkman N. G. S. F., Delfgauwsche weg 55. L. - Jacob Gerritstraat 1. Groenewolt, J. - smid, Gasthuislaan 18b. Groenheide, J. - houtkoopersknecht, Cellebroerstraat 46. P. J. - werkman, Vlamingsteeg 4. Groenheijde, A. - rietdekker, Oostblok 6. A. - smid, Gasthuislaan 95a. W. J. - plantsoenwerker, Kruisstraat 33. Groentenveiling, Westvest. Tel. 439 en 181. V. E. Delft, Phoenixstraat Tel. 493. Grondelle, C. van - assistent Lijmfabriek, Piet Heinstraat 24. Gronsveld, A. C. - werkman, N. G. S. F., Oranjeplantage 55b. A. G. - vormer, Harmenkokslaan 47B. J. - werkman, 2e van der Madestraat 27. J. - timmerman, Molslaan 155 Groot, F. P. - kellner, Tuinstraat 13. j. - koopman in zaden, lid van den gemeenteraad, Hertog Govertkade 12. Tel. 223. J. C. - zaadhandelaar, Oude Langendijk 3a. Tel. 205. J. F. - werkman, Buitenwatersloot 84. P. - tuinder, Westerstraat 86. wed. A. de - geb. Koster - Oosteinde 74. A. de - olieslager. Zuideinde 66. A. J- de - Hypolitusbuurt 18. C. de - boekhouder, Koornmarkt 32. Tel. 37. C. de - onderbaas b. d. gem. werken, Oranjeplantage 55e. Tel- 275. C. J. de - werkman. Verwersdijk 43a. D. de - brievenbesteller, Kromstraatsteeg 4. wed. E. de - geb. Duijn - Zuiderstraat 200. F. A. de - instrumentmaker. Achterom 161. F. C. M. de - sigarenmaker, Oostplantsoen Ia. F. j. A. de - societeitsbediende, Piet Heinstraat 14. H. de - barbier, Markt 62. H. F. de - Hypolytusbuurt 8. H. F. M. de - broodbakker, Hypolitusbuurt 8. I. de - matrassenmaker, Rembrandtstraat 18. J. M. A. de - werkman gasfabriek, 2e van der Madestraat 18. L. de - barbier, Markt 62. L. de - Trompetstraat 72. L. A. de - fondsbode en bedienaar van begrafenissen, Vrouwen- Maria joh. - Markt 62. [recht 2a. M. de - metaaldraaier, Achterom 17a. P. - Vlamingstraat 18. W. j. de - werkman Oliefabriek, Wateringsche Vest 16. T. de - Directeur Postkantoor, Hypolitusbuurt 18. Groote, A. J. A. - loodgieter, Hopsteeg 11. J. A. - bediende T. H. le van der Madestraat 34. A. C. de - geb. den Blanken - van Leeuwenhoeksingel 31. Grooters, j. W. - sigarenmaker, Oranjestraat 45 Grosman, A. H. - kleermaker a. h. Centr. Mag., Oude Delft 239. Grundel, H. - werkman N. G. S, F., Rietveld 117. H. C. - electricien, Carthuyzerstraat 39, P. - werkman N. G. <5 S. F., Johanna Paulinalaan 37. Grunheid, H. J. - winkelier in modeartikelen, Jacob Gerritstraat ló. Grüter, M. J. - Harmenkoklaan 64. Gruwel, wed. H. - geb. Grob - Oosteinde 20. H. W. - tapper, Oude Delftl. Tel. 447,

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 61