45 F. Faaij, wed. N. T. - geb. Castelijn - Koornmarkt 42. Faber, B. - smid, Gasthuislaan 183. P. N. - kommies dir. bel., Markt 8lA. Fabrie, J. - rijksopzichter, Frederik Hendrikstraat 21. FRAUDULEUSS handelingen van Uw personeel Kunnen aan Uw zaaK zeer veel schade beroKKenen. VI fZ Oude Delft 70 A® i^@ Telephoon 656 Fahrner, F. R. - glasblazer, Annastraat 39. H. M. - ondermeester flesschenfabr., Annastraat 33b. K. F. - glasblazer, Annastraat 1. wed. W. - geb. Gaiser - Annastraat 13. Fangman, firma Erven wed. P. - in kol. waren, Oude Delft 78. Tel. 12. Fakkel, S. - los werkman, Buitenwatersloot 99. Fassotte, J. M. - timmerman en winkelier, Vrouwjuttenland 11. Favier, J. P. A. - Delfgauwsche weg 101. Feikes, genaamd Feikes de Groot G. - los arbeider, Buitenwatersl. 72. Feitsma, A. W. - deurwaarder pl. bel., Frederik Hendrikstraat 19. Feitsma, J. - aman. bibl. T. H., Oosteinde 252 bov. Fekkes, H. - werkmeester, Delfgauwscheweg 111. Feldmann, C. - hoogleeraar T. H., Rotterdamscheweg 2d, Tel, 302. Felix, wed H. - geb. van Nuijsenburg - Warmoezierstraat 26. M. J. J. - los arbeider, Dirklangenstraat 17. Fels, H. S- - timmerman, van Bleijswijckstraat 21. j. - sigarenmaker, Oostblok 68. P. H. - huisschilder, Raamstraat 25b. W. - barbier, Vlamingstraat 100. Femer, wed. H. - geb. van der Burg - Oostsingel 59G. Ferdinandus, C. - sergeant inf., Rietveld 178. wed. L. - geb. Zonderland - Geerweg 143. L. - werkman flesschenfabriek, van Bronckhorststraat 8. Feijge, G. E. A. - sigarenmaker, Lange Geer 66. Feijst, J. van der - timmerman, Buitenwatersloot 7. S. P. van der - sigarenmaker, Zuiderstraat 102. S. P. van der - sigarenmaker, Simonsstraat 51. W. C. van der - teekenaar G. E. B., Frederik Hendrikstraat 9. Fieret, P. - vrachtrijder, Crommelinlaan 8. Filbri, G. B. A. - Vlamingstraat 99. J. H. - timmerman, Markt 63 bov. wed. J. J. - geb. Lameij - Gasthuislaan 259. J. M. - instrumentmaker, Oosteinde 15. Filedt Kok, J. A. - apothekeres, Oude Delft 188. Fine, P. - timmerman, Vrouwjuttenland 33. Fiolet, F. - kleermaker, Bagijnesteeg 4. wed. F. - geb. Pieket - Gasthuislaan 134. Fischer, H. G. - winkelier in galanteriën, Vrouwenrecht 15. S. j. - apotheker, Koornmarkt 65, Tel. 82. Fleddérus, A. - directeur Ambachtsschool, Oostsingel 29b. Flick, P. - los werkman, Ezelsveld 14. Fliehe, 6. G. - schoenfabrikant, Brabantsche Turfmarkt 94, Tel. 444. B. G. - schoenfabrikant, Oostsingel 12E. Flier, H. - spekslager, Dertienhuizen 4. G. J. van de - timmerman, 2e van der Madestraat 22.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 52