37 Dreviin, J. J. - los werkman, Zuiderstraat 120. Drevijn, J. I. - werkman N. G. S. F., Koningsplein 39. J. J. - werkman N. G. S. F., Anna Boogerd 14. J. P. - werkman, Koningsplein 39. Drie, J. van - tuinder, van Bronckhorststraat 25. Driel B. van - groentenkoopman, Buitenwatersloot lib. I. A van - timmerman, Nieuwe Langendijk 24 ben. W. k. van - klerk gemeentesecretarie, Warmoezierstraat 5B. Driesen, F. j. - gasfitter, Oostblok 66. Driessen, H. J. - werkman, Oostblok 66. Drift, A. van der - arbeider, Gasthuislaan 33. AG. van der - wagenmaker, Plateelstraat 42. A. J. van der - arbeider, Rotterdamscheweg 157. A. J. M. van der - boekdrukker, Koornmarkt 34, lel. 428. C G. van der - bouwman, Vrouwenrecht 4. C. J. van der - metselaar, Geerweg 170. C. L. van der - wagenmaker, Tuinstraat 28. G van der - bouwman, Rietveld 220. H. van der - stuurman, Pieterstraat 38i. wed. H. van der - geb. van der Drift - Molslaan 59. L. A. van der - gistwerker, Raamstraat 21. N. C. H. M. van der - bouwkundige, Oranjeplantage. Drongelen, C. van - gasfitter, Raamstraat 52. G. van - vleeschhouwer, Oostsingel 20B. H. van - loopknecht, Cellebroerstraat 35. H. van - verver, Rembrandtstraat 22. H. L. van - los werkman, Donkersteeg 19. J. van - loopknecht, Cellebroerstraat 35. J. van - gistperser, Verwersdijk 53. J. van - smid, Graswinckelstraat 28. J. van - kuiper, Vischsteeg 38. wed. j. p. van - geb. Bosman - Fortuinstraat 6. L. van - smid C. W., van Bronckhorststraat 16. N. van - bediende, Koningsplein 75. P. van - sjouwerman, Trompetstraat 80. W. l. van - concierge Burger-Avondschool, Raamstraa. 11. Droog. G. -' werkman gemeentereiniging, Oostblok 59. Drooge, C. van - directeur H. B. S., Oranjeplantage 39. Droppert, H. - Delfgauwscheweg 45. wed. L. - geb. van den Berg - Molslaan 107. Dros, H. - oliefabrikant, Phoenixstraat 39. Droste, J. - koopman, Kerkstraat 14. Druenen, wed. L. - geb. van Luik - Rietveld 28. Drijver, H. A. - boekhouder, Mijnbouwstraat 6. Drijvers, D. - los werkman, Rietveld 63. H. C. - sigarenmaker, Groenlandsche laan L P - werkman N. G. S. F., Rembrandtstraat 26. Dubbeldam, H. - werkman, Abtswoudscheweg 21. Dubbelman, T. - arbeider, Crommelinlaan 1. Dubois, J. - fondsbode, Oostsingel 49. J - letterzetter, 2e v. d. Madestraat 3. I. P. - zadelmaker, Kantoorgracht 4. Due, G. F. le - bankwerker, Crommelinlaan 16. Duchateau, A. E. A. - serg.-maj. inf., Achterom 149. Ducker, C. L. - olieslager, Prins Mauritsstraat 9 1. F. C. - teekenaar C.W., Poortlandlaan 56. Ducker F. W. - behanger en stoffeerder, Boterbrug 13. Dufé, H. N. - werkman, Molenstraat 19 Duffelen, W- van - electricien, Oude Delft.18. Duifhuysen, A. - tuinder, Piet Heinstra;a* .—j Duindam, G. - werkman N. G. S. F., Rietveld 138.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 44