28 Carree, C. A. - agent van politie, Oldenbarneveldstraat 4. Carrière, J. F. - scheik. ingenieur, Oostsingel 54. Cariot, Pa Ca - directrice Oude en Nieuwe Gasthuis, Brab. Turfmarkt, Casparij, H, - behanger, Oostplantsoen 20. Cassée, C. J. - verpleegster, Rietveld 193. Cazant, wed. S. -geb. Slot- Gasthuislaan 235. Cenin, J, M. -koetsier, van der Mastenstraat 40. Cense, A. P. J. - rechercheur van politie, Oranjeplantage 65. Centraal Kleedingmagazijn, O. D. 41. Tel. 638. Ceschie, wed. D, - geb. van der Heijdt- schoorsteenvegerszaak, Brab. Turfmarkt 19a. Chabot, gez. - naaisters, Molslaan 137. Chardon, Mr. J. P. - advocaat en procureur, lid van den gemeenteraad, Oude Delft 20. Tel 346. Charlier, j. L. D. - huisschilder. Aschvest 25. L T. - verver, Delfgauwscheweg 15 Chatelain, D. J. - sigarenmaker, Carthnijzerstraat 25. Chatenier, F. A. du - rijkswerkman, Raamstraat 48. F. A. du - weskman flesschenfabriek, Achterom 81. H F. du - machinebankwerker, Joha Wigelinastraat 5. Chef-Telefoniste. Centraal-Bureau. Tel 700. Choufoer, F. - los werkman, Fortuinstraat 13. wed F. - geb. van den Heuvel - Buitenwatersloot 299. F. - sigarenmaker, Carthuijzerstraat 35. F. J. - fabrieksarbeider, v. d. Boschstr. 24. H. J. j. bouwkundig teekenaar, Markt 50. H. J. - sigarenmaker, Pootstraat 119. J. - Raam 47. Christiaanse, W. H. - kantoorlooper, Wijnhaven 21BOV. Chrisstoffels, wed J. - geb. Wolterbeek - in comestibles, Wijnhaven 19. Tel. 199. Chijs&Zoon, firma wed. J. van der - boter- en kaashandel Voorstraat 16. Handelsmaatschappij, van der- theehandel, Breestraat 1. Tel. 250. J. J. B. van der - koopman in zuivelproducten, Noordeinde 14. Mr. W. van der - advocaat en procureur, Oude Delft 42. Tel. 537. Ciechanowiez, W. - glasblazer, Anna Boogerd 38. Cieremans, Adriana W. Koornmarkt 38 BOV. wed. J. - geb. Houtzager - Koornmarkt 5. J. C. M. -onderwijzeres, Coenderstraat 7a. Johanna, H. J. - Phoenixstraat 23 J. W. T. - boterhandelaar, Voorstraat 85. M. J. - verpleegster, Phoenixstraat 23. M. W. - rijkstelefoniste, Koornmarkt 5. Cinjee, I. J. - werkman, Paardenmarkt 29. J. - los werkman, Vlamingsteeg 30. C. A. - werkman glasfabriek, Gasthuislaan 153. P. J. - wever, Rietveld 164 Clansing, J. J. reiziger, Prins Mauritstraat 19. Clay, Dr. J. - leeraar H. B. S Rotterdamscheweg 2i. Clement, J. - gep. geweermaker, Oostplantsoen 21. N. - Dertienhuizen 6. Cler, D. Le - koopman in borstelwerk, Trompetstraat lb. Clou, H. du - schildersknecht, Dirklangenstraat 59a. wed. J du, - geb. du Clou - winkelierster, Verwersdijk 144. Cloux, J. C. du - ingenieur afdeeüng machineriën N. G. S. F., Hooi- kade 15. Tel. 507. wed. R. T. du - geb. Brakke - Hooikade 15. Cnoops, J. J. G. - kleermaker, Oude Delft 218. Cock, wed. C. H. de -geb. van Santen, Aschvest 35. D. de - metselaar, Geerweg 133. H. de - los werkman, Anna Boogerd 22.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 35