280 25 Wed. P. Stelser de Rijke. 27. G. v. d. Kuil. 29 J. J. van der Stap. 31 H. G. Ierschot. 33 J. C. Bak 2 N. Schenkeveld. 4 J. J. van Buitenen. 6 C. Stolk. 8 K. Meijer. 10 J. Ruitenberg. 12 P. J. Kuiper. 14 J. van Drongeien. 16 A. van Eijk. Arnoldstraat. 2 L. J. Vogel. 4 D. van Haaren. 6 A. A. J. Valkenburg. 8 B. de Vreede. 10 A. v. d. Ree. 12 W. J. Huurman. 14 M. H. Benningshof. 16 Wed. A. P. C. Janssen. 15 W. A. v. d. Burg. 20 A. v. d. Velden. 22 P. de Bruin. 22 H. J. Melief. 24 Q. Tetteroo. Eliza Dorusstraat. 1 Werkplaats. 3 A. de Bruin. 5 C. L. Stolk. 7 J. A. van Rijn. 9 A. Blijleven. 11 A. A. Coppens. 13 G. Heskes. 15 J. W. v. d. Burgh 15 C. J. P. van Boekel 17 A. A. v. d. Plas. 19 P. A. v. d. Lee. 21 D. den Boon. 23 D. L.Pinster. 25 J. A. v. d. Beek 27 A. L. v. d. Jagt. 29 W. G. v. d. Berg. 31 Wed. A. N. Barends. 33 A. Konincks. 35 M. W. Zijllemans. 37 «W. P. Kila. 39 A. C. Wijtman. 41 P. de Bruijn. 43 B. H. Kuijpers. 2 R. Kai'las. 4 J. G. Duindam. 6 J. Reedijk. 8 Th. J. Bos. 10 J. A. ter Menten. 14 Chr. G. Kousemaker. 16 W. Wardenaar. 18 L. v. d. Spelt. 20 A. van Harmelen. 22 L. A. de Roo. 24 P. P. Kuijpers. 26 P. J. le Mair. 28 Wed. J. Slierendregt. 30 C. Vonk. 32 L. van Eendenburg. 34 L. T. Sonius. 36 J. van Eijk. 36 C. Cornet. 38 J. Vis. 40 W. van Starrenburg. 42 P. J. Britsia. 44 W. P. van Beek. 46 A. Immers. 48 A. J. P. van Tongeren. 50 L. J. v. d. Ende. 52 H. Romijn. 54 A. P. Gordijn. 56 M. H. Konincks. Emmastraat. 1 C. Ronteitap. 1 A. de Jaeger. 3 H. van Drimmelen. 5 M. Hiuger. 7 B. Moejpman. 9 G. Witkamp. 2 G. Stigter. 2 A. v. d. Boogaart. 4 J. C. Plak. 6 J. P. Windhorst. 8 J. G. van der Eyk. 10 Wed. M. de Roo. Van Galenlaan. 1 W. P. Boluijt. 2 Slachthuis. 2 J. P. Aalmoes. 4 G. Jfs C. Martens. 6 J. A. v. d,. List. 8 P. Wijland. 10 D. Stolk. 12 K. J. C. Buzing. 14 C. Verhoekend. 16 G. H. G. J. van Viersen. 18 Wed. A. J. van Scheepen. 20 A. P. Springer. 22 H. v. d. Ende. 24 P. J. de Brabander. 26 J. M. Wiegman. 28 W. Kornaat. Goeman Borgesiusstraat. 1 A. Notenboom. 2 W. H. van Leeuwen. Heemskerkstraat. 2 A. Lodder. 4 6 S. v. d. Velden. 8 N. P. van Moorsel. 10 Wed. N. F. Bierhuizen. 12 M. J. van 't Rood. 14 J. Hegt. 16 W. Waltman. 18 Mevr. van Gilse. 20 J. H. Coops. 22 W. N„ Bakker. 24 B A. G. Libens. 26 C. D. Mension. 28 G. D. Boerlage. 30 G. Engberts. 32 Dr. L. M. Klinkenberg. 34 H. P. J. de Jongh. 36 H. W. Ankersmit. 5 G. A de Vos. 11 J. W. v. d. Heijden.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 289