c. 276 INWONENDEN. A. B. D. E. li. K L. Aarts, W. A. F. adj.-commie? b. d. Raad van toezicht op de spoorweg diensten, Spoorsingel 76. Beek, J. P. van timmerman, Singelstr. 44. Bettink, W. lector T. H., Laan van Overvest 46. Bik, 1. kantoorbediende, Willemstr. 40. Binnerts, H. candidaat-notaris, Spoorsingel 78e. Brekweg, A. J. kuiper, Eliza Dorusstraat 31. Croon, J. A. werkman N. G. S. F„ Eliza Dorusstraat- 31. Dalman, J E werkt, teekenaar N. G. S. F., Hugo de Grootstr. 21 Dekkers, W. J. A. kantoorbediende, Hugo de Grootstr 56 Dijk, G. P. van - constructeur teekenaar N. O. F„ Laan van Altena 23. Eskes, H. gemeente-veldwachter, Willemstr. 45. Goosen, A. timmerm'an C. W„ Hugo de Grootstr Gordijn, P. los werkman L. en G.fabr., Singelstr. Goudzwaard, P. C. metselaar, Paxlaan 23. Gouwen, S.— geg. sergt. N. O. 1., Arnoldstr. 2. Gunsing, A. B. smid C. W., Verl. Singelsr. 69. 68. 62. Hage, C. M. fabrieksassistent, Hugo de Grootstr. 19. Ham, J C. van der sigarenmaker, Verl., Singelstr. 21. Harkink, J. B. kllner, Warmoezierstrr 34. Heijden, P. J. van der - smid C. W„ Verl. Singelstr. 69. Hoogenraad, P. P. letterzetter, Agnetapark 18. Jong, J. de - analist T. H„ Van Galenlaan 10. Keesmaat, G. bankwerker, Willemstr 13 Knol, R. rijwielhersteller, Hugo de 'Grootstr. 128 Koppel, A. gep. ladingmeester, Willemstr. 37. P- C. monteur, Willemstr. 15. Krol, P. smid, Raadhuisstr. 19. P\P',V^" dei" commies D. B„ Willemstr. 48 Lepseg, Wed. H. F. van Hugo de Grootstr. 82.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 285