202 2-6 Pakhuizen. 8 H. Halbe. 10 H. Kuik. 12 N. Boer. 12 L. Liedorp. 14 Wed. A. Meijboom. Ezelveld. 2 P. van de Graal. 3 G. Th. van der Ham. 3 J. A. van Brussel. 4 G. van Dijk. 5 W. de Wilde. 7 C. Schippers. 9 Schaftlokaal. 10-11 Houtzagerij. 12 Kantoor. 13 J. A. Koelink. 14 P. Fiick. 15 J. Ph. Koelink. 16 H. Poot. 17 P. van Zwieten. 17a G. van Halderen. 19-20 P. B. Hulster. 21-24 Kolenbergplaats. 25 Wed. A. J. van Buijtene. 26 A. Onderstal. 27 R. Ch. van den Heuvel. 28 D. Gores. o Ezels veldl aan. 1 P. S. M. Boot. 3 H. Dukfter.- 5 J. Kloeg. 7 L.Dukker. 7 P. J. Holverda. 9 A. van den Brink. "11 R. de Wit. 11 Wed. B. Dukker; 13 A. van Berkel. 15 A. van Koppen. 17 M. Overbeek. 19 Wed. J. Thoen. 19 N. C. Kerkhoff. 19 J. B. Schaareman. 21 D. J. Koning. 23 K. W. Frumau. 25 P. 's Gravemade. 27 A. H. W. van der Zanden. 29 J. Vermeulen. 31 C. Hijdra. 31 G. B. Bes. 33 D.de Bruijn. 35 J. Krijgsman. 37 A. J. Hoogland. 39 D. H. Tillich. 41 M. J. Kool. 43 Bleekerij. 45 A. C. Krijgsman. 47 A. Kroeskamp. 49 Wed. P. van Riel. 49 J. Verhoeven. 51 A. M. Pagie. 53 J. W. van den Burg. 55 M. P. Diemei. 57 G. Pols. '59-63 Technische Hoogeschool. Werktuigkunde en Scheepsbouw- kunde. 2b Wed. L. Droppert. 2b. A. Hederik— Gozewinkel. 2 B. van Rooij. 2 P. J. Eekhout. 4b F. Smits. 4 J. Sloover. 6b G. Kleinjan. 6 P. Nieuwdorp. 6 G. H. Lupker. 8 J. F. Schram. 10 Wed. A. J. Halkes. 10b M. C. Breemans. 12b J. H. L. Poot. 12 W. van Dijk. 14b J. H. Gombert. 14 S. P. A. de Bruijn. 16 W. L. C. Gielingh. 16b. 18b C. M. Petei'se. 18 D. W. Mulder. 20b Wed. Brinkhof. 20 J. Jutte. 20 P. E. Lammens. Fortuinstraat. 2 Wed. S. Stijnis. 3 C. W. Peeters. 4 Wed. P. M. Deumers. 5 W. C. IJsseling. 6 Wed. J. P. van Drongelen. 7 F.A. C. Ploos van Amstel. 7 F. de Nie. 8 J. J. Ploos van Amstel. 8 P. J. C. Ploos van Amstel. 9 J. J. A. van Peppen. 10 J. van Grieken 11 J. Zwang. 12 Erf. 13 F. Choufoer. 14 J. de Jong. 15 C. van den Berg. 15 Wed. Staakman Heemskerk. 16 P. Ouwendijk. 17 T. J. Schaareman. 18 J. Zwalje. 19 N. Bosman. 20 J. C. Wagtman. 21 Wed. P. Dupon. 22 A. Rietveld. 22 Wed. J. Rietveld. Frederik Hendrikstraat. 1 A. L. van Putten. 3 M. Rapis. 5 C. Koolbergen. 7 Wed. A. van Bregtde Vreede. 9 W. C. van der Feijst. 11 H. A. M. Schel. 13 J. A. Pijpers. 15 P. H. Vellekoop. 17 G. Wolsheimer. 19 A. W. Feitsma. 21 J. Fabrie. 23 D. Pronk. 25 J. Agterberg. 27 Ch. Heszier. 27 F. H. J. de Zwaan. 29 J. van der Hoff.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 209