„HET VADERLAND" „HET NIEUWS VAN DEN DAG" jfraat Drufetoetfe G. NIESSEN brukben ban groote oplagen ALGEMEENEN BOEKHANDEL Het AGENTSCHAP van is te DELFT i gevestigd in den Oude Kerkstraat 5 Abonnementen en Advertentiën worden dagelijks aangenomen tootbt tn ben feortöt mogeltjfeen ttjb uttgeboerb boov be Clectrtöcïje poek=, Courant= en pjanbelsbvukkertj Hoornmarkt 34 Speciaal tngeritïjt tot ïjet draagt prijëopgabe! tioov iebece ;aafe

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 1