160 Veen, A. van - sigarenhandelaar, Peperstraat 11. wed. A. van - geb. Melchers - Vlamingsteeg 42. A. J. van - broodbakker, Gasthuislaan 241. C. van - sigarenmaker, Oostsingel 21. C. van - kabelmonteur G. E. B., Voorstraat 25. C. G. van - metselaar, Westerstraat 57. wed. C. J. P. - Bagijnhof 76a. C. H. van - metselaar, 3e Nieuwsteeg 11. Elisabeth van - Vlamingsteeg 42. G. van - sigarenmaker, Groenlandsche laan 17. J. van - werkman, 2e Nieuwsteeg 3. J. H - stucadoor, Bagijnhof 58b. J. P. van - Johanna Paulinalaan 11. L. van - mandenmaker, Vrouwjuttenland 38. L. W. van - typograaf, Verwersdijk 89. N. J. van - Vlamingstraat 23. P. van - metselaar, Paul Krugerstraat 9. P. van - Coenderstraat 7. P. C. van - timmerman, le van der Madestraat 32. W. van der - gepens. agent van politie, le kl., Oosteinde 85a. Veenenbos, wed L - geb. Verbree - Voorstraat 53. Veenstra, F. - koetsier, Dirklangendwarsstraat 22. J - bedrijfsleider „Vooruiten lid van den Gemeenteraad, Lip- kensstraat 21. P. A. - brooddepothouder, Molenstraat 36. Veer, D. - concierge, Lange Geer 68. H. W. - reiziger, Annastraat 2e. J. - geweermaker, Hooikade 5. J. C. - bankwerker N. G S. FBagijnhof 54b. A van der - koperslager, Carthuijzerstraat 51. J. van der - hoofdagent van politie, Poortlandlaan 52. Veerhuis, C. W. - timmerman, van Bronckhorststraat 11. Veld, A. in 't - rechercheur van politie, Plateelstraat 9. A. J. van der - fabrieksarbeider en koster, Oude Delft 183. D. L. M. van der - vrachtrijder, Rietveld 32a. H. A. van der - pakhuisknecht. Rietveld 32c. J. van der - bankwerker, van Bleyswijkstraat 4. L. J. van der - zinkwerker, Zuideinde 147. Velde, A. van der - smid, Zuiderstraat 33. A.J. van der - winkelbediende, Nieuwe Langendijk 68. A. J. van der - smid vuurwerker, Breestraat 29 H. F van der - melkhandelaar, Verwersdijk 128. P. H van der - gasfitter, Zuiderstraat 55. P. P. van der - smid Breestraat 24. S. van der - koopman, Vlamingsteeg 1. Velden, G. J. ten - amanuensis, Prins Mauritsstraat 31. A. van der - kleermaker, Delfgauwscheweg 21. A. van der - mandenmaker, Achterom 56 A. van der - schippersknecht, Zuideinde 21. C. G. van der - los werkman, Molslaan 83 E. van der - los werkman, Paardenmarkt 70. G. C. van der - werkman, Oostblok 4. Velden, J. van der - kleermaker, Nieuwelaan 12. J. van der - metselaar, Bagijnesteeg 19. J. van der - timmerman, Wateringsche Vest 22. J. C. van der - brievenbesteller, Oosterstraat 38. J. C. van der - kleermaker, Westerstraat 21. J. C. van der - rijwielhandelaar, Binnenwatersloot 27. J. H. van der - leerlooier, Oosterstraat 18. wed. J. H. van der - geb. Luyken - Crommelinlaan 10. wed. L. van der - geb. Kompier - Rietveld 36.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 167