Firma van der Schoot - Telefoon 599 POLS-HORLOGES 156 Thijsse, D. - broodbakker, Johanna Wiggelinastraat 11. E. - pakhuisknecht, Johanna Paulinalaan 14. E. schildersknecht, Rietveld 105. J. R. - kuiper, Rembrandstraat 9. P. - monteur C. W., Rembrandstraat 12. W. - pakhuisknecht. Oosteinde 88. W. - sigarenmaker, Rietveld 88b. W. - huisschilder, Rietveld 139. W, - boterhandelaar. Oude Delft 84. W. A. - letterzetter, Oosterstraat 8. Tielkemijer, A. - instrumentmaker, Buitenwatersloot 14. Tigchelaar, J. - bankwerker, Dirklangendwarsstraat 46. Tikink, H. J. - werkman, Gasthuislaan 84. Til, T. R. van - opzichter T.HPoordlandlaan 50. CHRONOMETER- EN HORLOGEMAKER IN GOUD - DOUBLÉ - ZILVER EN NIKKEL KASTEN. HYPOLITUSBUURT 13 - DELFT. Tillemans, G. J. - gasfitter, Buitenwatersloot 30. Tillich, C. - sigarensorteerder, Pootstraat 111. D. H. - opperman, Ezelsveldlaan 39. Tilstra, wed. - geb Hemminga, K. - kamerverhuurster, v. Leeuwenhs. 37. Timmermans. A. G. - tapper, Zuideinde 143. A. tuinder, Lipkensstraat 16. B. - bediende T. H., Gasthuislaan 210. F». - Oosteinde 28. F- M. - kolenrijder N.G &S.F., N. Schoolstraat 28. G. J. M. - sigarenmaker, Hyp.buurt 29. J. - winkelbediende, Kolk 1. J. A. A. M. - banketbakker, Havenstr. 6. Ja. Ca. - Oosteinde 48. J. G. - machine-bankwerker N.O.F., Nieuwe Schoolstraat 26. Timmers, Femmetje J. - Zuiderstr. 44d. J. - bankwerker, van den Boschstraat 32. Ja. Ma. Eth. - klerk gem. ontvanger, Vlamingstr. 33. wed. R- - geb. van Dijk - Gasthuislaan 212. R. - kabelmaker, Gasthuislaan 212. Timp, A. - werkman oliefabriek, Donkersteeg 46. G. P. J - boom- en bloemkweeker, Houttuinen 3. J. - steenhouwer, Pieterstr. 2. J. - smid, Vermeerstr. 26. M. L. - los arbeider, le Nieuwsteeg 21. P. - barbier, Zuiderstraat 180. P. F. A. voorwerker, lijmfabriek, Gasthuislaan 113. Togni, G. A. - schoorsteenveger, Voorstraat 43. Tol, A. - concierge Prinsenhof, Schoolstraat 9. H. F. - technisch ambtenaar, Piet Heinstraat 16. J E. - bankwerker, De Genestetstraat 37. A. J. van - in groenten, Delfgauwsche weg 5. A. J. van - groentenhandelaar, Nieuwe Langendijk 110. A. W. van - broodbakker, Molslaan 125. C. van - in groenten, Spieringstraat 6B. D. C. van - schoenmaker, Vrouwjuttenland 12.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 163