148 Spat, G. - bediende T. H., Oude Delft 132. wed. J. J. - geb. van der Houven - Oude Langendijk 19. M. C. - barbier, Oude Langendijk 19. Spee, A. H. - parapluiehandelaar, Koornmarkt 101. C. - vormer, Pootstraat 14. D. - gepensionneerd smid C. WPaardenmarkt 62. E. - werkman N. G S. F., Raamstraat 22. J. H. - behanger, Markt 52. Speelmans, H. - werkman Flesschenfabriek, Doelenstraat 142. Spek, A. G. J. van der - sigarenmaker, Cellebroerstraat 39. A. H. van der - sigarenmaker. Nieuwe Langendijk 9. wed. C. - geb. van den Akker - Parallelweg 6b. EP. van der - groentenkoopman, Voorstraat 50. EP. van der - koetsier, Tuinstraat 19. G. van der - sigarenfabrikant en winkelier, Jacob Gerritstr. 2. Tel. 23 en 617. - H. A. van der - wissellooper, Pootstraat 109a. wed. H. J. van der - geb. van der Horst - Pootstraat 109a. I. van der - boekhouder, Oude Delft 16. J. van der - koopman in tabak en sigaren, N. Langendijk 42. J. van der - bouwkundige, Rotterdamsche weg 66b. N van der - boekhoudster, Oude Delft 225. P. van der - in groenten, Markt 59. Y. van der - reiziger, 2e van der Madestraat 39. Spelt, P. - slaapsteehouder, Doelenstraat 49. Spendel, C. J. - smid, Coenderstraat 38. wed. J. P. C. - geb Smits - Molslaan 116. J. M. - boekhouder, Prins Mauritsstraat 20. P. - smid C. W., Vlamingstraat 95. W C. - metaaldraaier, le van der Madestraat 4. Sperna Weiland, wed. K. - geb. van der Loos - Gasthuislaan 85. Spiero, J. - bankwerker, Crommelinlaan 88. Spikker, A. - opperman. Paardenmarkt 2. Spit, B. - kleermaker, Kruisstraat 15. F. B. G. W. - metaaldraaier, Brab. Turfmarkt 28. Spithoven, L, - mandenmaker, van Bronchhorststraat 28. Spoel, G. M. van der - blikwerker, Torenstraat 10. J. van der - brugknecht, Oosterstraat 62. Spoor, C. - tapper, Buitenwatersloot 19. J. J. - werkman, Dertienhuizen 14. D. J. - kapper, Buitenwatersloot 7. M. N. - metselaar, Breestraat 11. W. - wissellooper, Oude 121. Spoorweg Maatsch. Holl. IJzeren. Bestelgoederenkantoor. Tel. 377. Sporre, G. J. - sigarensorteerder, Piet Heinstraat 11. Sprakelaar, B. van - vormer, Delfgauwsche weg 10. Sprangers, G. - werkman N. G S. F., Geerweg 176. wed. J. G. - geb van 't Sant - Gasthuislaan 237. Sprenger, J. M. - kamerverhuurster, Oude Delft 93. Springer, A. - winkelier, Boterbrug 11. Sprong, J. - sjouwer, Doelenstraat 92. Spronk, L. - kantoorbediende, Maerten Trompstraat 2. Spronken, P. J. - gasbewerker, Bagijnhof 62ben. Spronsen, G. J. van - tuindersknecht, Gasthuislaan 180. Spruijt, H. - schipper en winkelier, Lange Broerhuissteeg 9. Spruit, C. H. G. - rijkswerkman, van Bleijswijckstraat 44. Spuiman, A. - gasfitter, Vrouwjuttenlarid 36. E. - Verwersdijk 64. E. J. C. G. - geb. Muller - gemeente-verlosk., Verswersdijk 41BEN. J. Th. - werkman N. G. S. F., Molslaan 34. Vracht

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 155