i 8 8 a a a 8 8 8 8 8 8 8; POUWELS DE REGT a a a s a a a a a a Electro-Technisch Werktuigk. Bureau Ontwerpen - Begrootingen en Inrichten van Complete Huis-, Fabrleks- en Scheeps- instaliati├źn. Wikkelen en Repareeren van MOTOREN - DINAMO's EN ELECTR. ARARATEN onder garantie a u 125 13 S; S: 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 KONINGSPLEIN 8-10, DELFT, TELEPH. 813 51 LEVERING VAN SALON-, HUISKAMER- EN SCHEMERLAMPEN, ELECTRISCHE STRIJK IJZERS - STOOKPLATEN - BROODROOS- TERS EN WATERKETELS. BEGROOTINGEN EN ADVIEZEN KOSTELOOS a a a

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 132