FIRMA VAN DER SCHOOT, DELFT „Union Horlogère" 117 Oord, K. wed. - geb. Banga - Paardenmarkt 24. van der N. - sergeant fourier, Raamstraat 21. Oorschot, wed. T. - geb. Hots - Oosteinde 125a. Oortmerssen, G- van - boekh. gasfabr. en waterl., v. Leeuwenhoeks. 54. Oosteiaar, D. - klerk gasfabr. Simonsstraat 71. Oosten, J. J. - grondwerker, Ham 20. A. van - winkelier in foto-artikelen, Koornmarkt 46. A. van - huisschilder, Vlamingstraat 80. A. W. van - rijwielhandelaar, Oude Delft 76. G. van - Vischsteeg 10. G. J. van - behanger en stoffeerder, Markt 44a. H. van - werkman N. G. S. F., Gasthuissteeg 17. 1. van - wagenmaker Constr. Werkpl., Raamstraat 15. J. van - loopknecht, Cellebroerstraat 55. J. van - smid, Ham 18. wed. J. van - geb. van Oosten - Wateringschevest 23. J. A. van - smid, Verwersdijk 97. wed. J. A. van - geb. van der Kris - Bagijnhof 40B. j. C. van - metselaar, Oostsingel 3. j. H. van - sigarensorteerder, Nieuwe Langendijk 102. J. J. van - drijfriemenmaker, Kantoorgracht 6. J. M. van - meubelmaker, Rietveld 125A. M. van - fabrieksarbeider, Verl. Pieterstraat 173. M. wed. M. van - geb. van Tertoolen - Rotterd. weg 6. M. J. W. van - winkelier in koek en banket, Vrouwenrecht i0. P. - los werkman, Dirkiangendwarsstraat 20. P. J. van - smid, Aschvest 32. W. van - los werkman, Verl. Pieterstraat 121c. wei W. van - geb. Oosterloo - Klooster 4. W. F. van - kruidenier, Hooikade IA. Tel. 376. Oostendorp, W. A. - zadelmaker, Wilhelminastraat 10. Oosterbaan, W. - kleermaker, Groenlandsche laan HA. Oosterbeek, H. J. - repetitor wiskunde, Piet Heinstraat 3b. Oosterhof, N. - Kruisstraat 21. CHRONOMETER- EN HORLOGEMAKER. EENIG vertegenwoordiger voos* Delft der Maatschappij Zwitsersche Horloges tegen fabrieksprijzen. HYPOLITUSBUURT 13 OPGERICHT 1878. Oosterhoff, B. - vuurwerker, Oosteinde 132. H. J. - leerlooiersknecht, Donkersteeg 42. K. F. N. T. - los werkman, Achterom 104. wed. M. E. - geb. Hendriks - Groenlandschelaan 2. wed. R. - geb. de Bruin - Oostsingel 59. wed. R. J. geb. Olofsen - Oostsingel 59a. T. - hotelhouder, Noordeinde 50. Oosterling, A. - pottenbakker, Vlouw 16f. C. - bloemist, Buitenwatersloot 203. Oosterloo, G. W. - smid, Harmenkokslaan 59ben. G. W. - rijwielhersteller, Nieuwe Langendijk 108. 1 W. - tabaksorteerder, Buitenwatersloot 238. Oosterman, G. - mandenmaker glasblazerij, le Nieuwsteeg 10. J. - plaatswerker Flesschenfabr., Wateringsche vest 41.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 124