Firma van der Schoot Telefoon 599 „ALPINA" het beste ancre horloge ALLÉÉN vertegenwoordiger: HYPOLITÜSBUÜRT 13, DELFT. 106 Meij, P. M. te - fondsbode, Vrouwjuttenland 14c. wed. A. van der - geb. de Rijk - Oude Delft 219. G. R. van der - Oude Delft 219. wed. H. 0. van der - geb. Zelle - Oostsingel 12. J. H. van der - los werkman, Groenlandschelaan IOh. M. van der - spoorwegbeambte, Phoenixstraat 82a. Meijboom, E. W. - bouwk. opzichter C. W., Binnenwatersloot 20. wed. J. - geb. de Wit - Doorniksteeg 14. Meijde, H. van der - veehandelaar, Oostsingel 52. Meijden, wed. A. van der - geb. Bierman - Geerweg 99. C. H. van der - veehandelaar, Gasthuislaan 43 Tel. 169. D. van der - boekbinder, Koornmarkt 36. H. van der - Zuideinde 54. wed. H. van der - geb. van der Klein - Breestraat 39. J. van der - kruidenier, Vrouwjuttenland 23. J. C. van der - veekoopman, Zuiderstraat 214. Meijer, wed. A. - geb. Koeleman - Oosteinde 44 A. A. - vleeschhouwer, Kromstraatsteeg 13. A. - smid-vuurwerker C. W Nieuwe Langendijk 20. Maatschappij „Union=Horiogére" Suisse. A. - werkman, Rietveld 29. A. J. - ingenieur C. W., Simonsstraat 32 o. B. H. - smid, Anna Boogerd 76. C. H. - vrachtrijder, Hopsteeg 16. C M. - melkslijter, Kruisstraat 8. C. W. - Kolk 7. Tel. 35. C. W. - broodbakkersknecht, Oostplantsoen 5. firma D. - Voldersgracht. Tel. 287. F. W. - veehandelaar, Molslaan 63a. G. - administrateur G. E. B., Oostsingel 20e. wed. G. - geb. Heinkes - Gasthuislaan 6i. G. W. J. - kleermaker - Nieuwelaan 36. H. - amanuensis, Piet Heinstraat 80. H. W. - pakhuisknecht, Gasthuislaan 225. - Gasthuislaan 129. - Zuideinde 71. - machinist, Giststeeg 14. - broodbakker, Verwersdijk 170. A. - letterzetter, Pieterstraat 38f. A. - vleeschhouwer, Oude Langendijk 40. B. - loodgieter, Achterom 13. G. - werkman lijmfabriek, Gasthuislaan 6i. H. - veehandelaar, Oostsingel 10. J. - mandenmaker, Westerstraat 40. W. - brandstoffenhandel, Zuideinde 71b. W. - ambtenaar H. IJ. S. M., Oostsingel 47. K. - tuinder, Buitenwatersloot 227, N. - veekoopman, Fred. Hendrikstraat 12. T. J. - paardenslachter, Dertienhuizen 15. T, J. - werkman N. G. S. F., Molslaan 34. W. - visscher, Abtswoudscheweg 1.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 113