ST. 66 Haagen, G. P. Y. - broodbakker, Lange Geer 64. j. M-. G. van verver, Pieterstraat 73. Zie ook Hagen. Haagmans, Maria C. Kolk 32. Haak B. T. werkman, Rietveld 146. 0. M. geb. Brassem Gasthuislaan 72. G. schuitenjager, Zuideinde 58. wed. J. geb. Ohristoffel le Nieuwsteog 1. J. glasblazer, Bagijnhof 8. J. A. werkman N. G. en S. F., Groenlandschelaan 10e J. J. mandenmaker, le Nieuwsteeg 15. wed. geb. van der Vlist gepens., Oostplein 2. Haakman, M. metselaar, Gasthuislaan 214a. J. H. metselaar, Paardenmarkt 22. Haaksman, II. P. H. werkman, Rotterdamscheweg 125. p. H. werkman, Carthuijzerstraat 6. we(j. geb. van Es Rotterdamscheweg 125. Haan, A. de naaister, Vlamingstraat 70. wed. A. geb. Kraan Ham 13. A. de sigarenmaker, Cellebroerstraat 23. A. de werkman, Rietveld 77. A. C. de Rietveld 59. J. de werkman oliefabriek, Tuinstraat 32. J. de zinkwerker, Raamstraat 7. J. C. de tuinder, Delfgauwsche weg 23. J. S. de metaaldraaier, Pootstraat 32. M. de orgeldraaier, Pieterstraat 15. wed. M. W. C. de geb. Dersjant, Buitenwatersloot 223. P. de sjouwer, Molslaan 113. P, J. de werkman, Molenstraat 21. P J. de loodgieter, Vlamingstraat 26. Tel. 446. Haanappel, Aa M. H. - onderwijzeres, Koningsplein 109. K J. onderwijzer, Oude Delft 158. Haanepen, wed. J. W. - geb. Brandwijk - in suikerwerken, Binnenwatersloot 36. Tel. 252. Haantjes, J. mandenmaker, Crommelinlaan 42. Haar, Dr. B. ter rector Gymnasium, Hertog Govertkade 10. _1 D. ter smid, Crommelinlaan 55. J. ter werkman, Oostblok 74. Haaren, A. van timmerman, Papenstraat 12a. wed. A. van geb. Tulk Oosteinde 58a. wed. C. van geb. Dijkshoorn melkverkoopster, Geerweg 82. J. van plateelbakker, Paul Krugerstraat 10. Haarlem, B. J. van schipper, Aschvest 3. J. van schipper, Aschvest 3. Haarsma, H. - kinderjuffrouw, Hypolitusbuurt 47. Haas, A.' H. A. los werkman en winkelier, Oranjeplantage 87. - A. H. T. caféhouder, Noordeinde 63. J. N bediende T. H., Warmoezierstraat 28. wed. T. J. geb. Schonk tapster, Wateringsche Vest 52. 67 Haas, C. de Zuideinde 58. J. de schuitenjager, Zuideinde 58. wed. J. H. de geb. Brink kamerverhuurster, van Leeuwenhoeksingel 35. Wed. de geb. Langelaan melkverkoopster, Riet veld 218-220. K. de venter, Doelenstraat 49. Dr. M. de Hoogleeraar T. H., Voorstraat 94. Tel. 568. W. de werkman N. G. en S. F., Kantoorgracht 65. W. de scheepstimmerman, Brab. Turfmarkt 37bov. Haasbeek, J. B. smid a. d. constr. werkpl., Verwersdijk 162. I. timmerman, Oosterstraat 92. Haaseveld, R. W. rijkswerkman, Gasthuislaan 131. Haaster, wed. J. E. van geb. van Leeuwen Oostsingel 48. L. van bediende T. H„ Lange Broerhuissteeg 7. T. H. van boekdrukker, Kromstraatsteeg 23. Haastrecht, G. J. van banketbakker, Lange Geer 64. Haasteren, H. van los werkman, Doelenstraat 52. Haesakkers, J. G. werkman lijmfabriek, Buitenwatersloot 98. Hageman, G. J. lijrawerker, Zuiderstraat 42a. - J. D. H. los werkman, Rietveld 57. P. J. timmerman, Gasthuissteeg 15. P. J. fabrieksarbeider, Crommelinlaan 14. Hagen, G, broodbakker, Dirklangendwarsstraat 24. R. O. glasblazer, Molenstraat 14. Joha G. van in petroleum, Gasthuislaan 172. J. van los werkman, Vijverstraat 8. Zie ook Haagen. Hagendijk, W. geb. Friggen Crommelinlaan 13. Ilagman, A. ijzervormer, Westerstraat 78. F. A. J. smid, Vlamingstraat 19. J. werkman N. G. en S. F., Annastraat 23. J. brievenbesteller, Gasthuislaan 234. J. smid, Pootstraat 21. J. hulpmonteur N. G. en S. F., 2e v. d. Madestraat 29. J. H. los werkman, Anna Boogerd 47a. P. J. smid, le van der Madestraat 37. Hakbijl, E. kleermaker, Molslaan 177. Hake, A. los werkman, Pieterstraat 62. Maria, B. C. Vijverstraat 15. Haket, G. J. veekooper, Klein Delfgauw 6. J. H. los arbeider gasfabriek, Rietveld 30. S. Oosteinde 875. W. F. kastelein, Beestenmarkt 35 Hakkert, G. assistent posterijen. Nieuwelaan 56. Halbe, H. gemeentewerkman, Doorniksteeg 8. H. koetsier Pieterstraat 113. J. gemeentewerkman, Trompetstraat 64. N. gemeentewerkman, Pieterstraat 107. Halderen, A. van gep. smid, Pieterstraat 45. A M. van letterzetter, 3e Nieuwsteeg 12. wed. C. D. H. van geb. van Eek Brab. Turfmarkt R9c. C. Y. V. los werkman, Anna Boogerd 43.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 92