50 Dijkman, P. L. plateelschilder, Oranjeplantage 57a. Th. C. rijksklerk, Oranjeplantage 27. P. bleeker, Oostsingol 59j. Dijkshoorn, A. P. los werkman, Westerstraat 60. W. werkman, Zuideinde 141. W. schipper, Voorstraat 25a. Dijksman, C. tuinder, öraswinckelstraat 25. C. rangeerder H. IJ. S. M., Carthuijzerstraat 16. G. tuinder, Plateelstraat 7. vr. van G. geb. Lucas Vlamingsteeg 9. J. los werkman, Geerweg 9. J. W. werkman N. G. S. P., Breestraat 16. Dijkxhoorn, A. rechercheur van politie, Bagijnhof 27. C. R. timmerman, Bagijnhof 36. wed. L. geb. van der Hoek Rotterdamsche weg 32. Dijxhoorn, J. C. hoogleeraar T. H., Rotterdamsche weg 76. Tel. 161. E. Ebing, A. meubelmaker, Gasthuissteeg 5. Eek, A. van loodgieter, Rietveld 59. Eckenhausen, G. P. schoenmaker, Nieuwelaan 8. K. G. winkelbediende, Nieuwelaan 8. wed. L. P. geb. Roos Oosterstraat 36. Eckhardt, E. C. hoofdbrievenbesteller, Hugo van Rijkenlaan 6. J. F. gep. ondermeester N. G. 8. F., Oostplantsoen 22. J. V. sigarenmaker, Rietveld 40. K. sigarenmaker, Exercitieplein 3. K. glasblazer, Exercitieplein 42. Eden, A. van onderwijzer, Hypolitusbuurt 15/17. G. van sigarenmaker, Huitersteeg 4. Ederzeel, A. werkman N. G. S. F., Raamstraat 176. Edixhoven, wed. G. H. geb. Stompf Hypolitusbuurt 31. Eeden, P. J. van monteur, Zuiderstraat 158. Eekeren, F. van kapelaan, Burgwal 20. Eekhoff, H. gep. kapitein O.-I. leger, secretaris der gezond heidscommissie, Oude Langendijk 7. Eekhout, A. H. schipper, Koningsplein 121. A. C. J. filiaalhouder v. Amerongen, Koornmarkt 84. O. pakhuisknecht, Buitenwatersloot 140. C. schipper, Westerstraat 92. F. J. W. spoorwegarbeider, Westerstraat 23. H. J. winkelier, Achterom 43. J. Buitenwatersloot 36. P. J. schipper, le van der Madestraat 31. Y. timmerman, Carthuijzerstraat 13. Eensgezindheid, Sociëteit Voorstraat. Tel. 273. Eeuwijk, A. J. werkman, Doorniksteeg 21. Eggens, Hendrika Nieuwe Kerkstraat 5. Egmond, J. van gymnastiek-onderwijzer, Oostsingel 59k. wed. P. C. van geb. Kamsteeg Geerweg 129. Egtelt, wed, C, van geb. Mulder Gasthuislaan 566.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 71