r Bedrijfsschade verzekering Delftsche Woninggids Uwe brandpolis vrijwaart u niet OUDE DELFT 60. voor velerlei schaden in Uw bedrijf bij brand, brandblussching, gasontploffing, enz. Vraagt inlichtingen en premie-opgave bij de Eerst wanneer U er eene bij sluit, zijt gij volkomen tegen schade gedekt. □ga TELEFOON 601. - .-./ V t i .'--rr -' .i.;< .-'c - j;

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 573