Delftsch Advertentieblad Delft en het Westland. IllinsteilS 5000 exemplaren, Het wordt GRATIS verspreid in (Uitgave J. WALT MAN, Maassluis). Het verschijnt DINSDAGS en VRIJDAGS met een oplaag van De prijs per regel is 5 Cent. Bij abonnement lager doch Tast tarief. Elk nummer wordt op eigen aanplakborden geplakt. Deze bevinden zich in verschillende stadsgedeelten. Dit blad is het meest aan te bevelen voor doeltreffende reclame. BUREAU; KOORNMARKT 62. TELEF. 286. A. Wandelingen door het Westland. 1. Omvattende de gemeenten: Loosduinen, Monster, 's Gravenzande, Naaldwijk, Honselersdijk, Poeldijk, Wateringen en De Lier. 2. Omvattende de gemeenten Vlaardingen, Kethel, Vlaardinger-Ambaeht, Schip luiden, Maasland, Maassluis, Hoek van Holland. B. Van Bedrijf, Handel, Nijverheid en Industrie. 16 opstellen over verschillende inrichtingen en in stellingen in het Westland gevestigd. C. Kaartje van het Westland, benevens een Honderdtal Illustraties. Prijs 50 ets., geb 80 ets.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 563