A. VAN DER BURG A™ Eleetrisehe Liehtdrukinriehting CHOORSTRAAT 23 TELEFOON 344 31 Bueren, C. E. A. van bewaarschool-onderwijzeres, Koorn- markt 38 bov. Wod. W. H. van geb. Cieromans kamerverhuurster, Koornmarkt 38bov. Biihler, Gezusters, broodbakkerij, Yrouwjuttenland 2. J. J. S. kruidenier, Yerwersdijk 28. W. A. G. broodbakker. Raamstraat 54. Buisman, G. Em.-predikant, Noordeinde 12. Tel. 478. Buitelaar, C. ondermeester N. G. S. F., Verwersdijk 168^ M. opzichter v/h. krankzinn.gesticht, Annastraat 15. Buitenen, A. van - smid, Pieterstraat 37. C. J. van bewaarschool-onderwijzeres, Vrouwjutten- land 28. H. N. van kleermaker, Delfgauwsche weg 49. J. van smid, Achterom 125. J. H. van gepensd concierge H.B.S., Brouwerstraat 10. Bukman, E. H. veehouder, Poortlandlaan 74. Bul, wed. C. geh. Weltenaar Rietveld 14. D. los arbeider, Geerweg 101. Bult, K. J. arts, Noordeinde 31. Tel. 450. Bultee, L. A. sjouwer, Geerweg 163. Bureau 3e bataljon 15 reg. inf., Markt. Tel. 587. Commandant 15e reg. inf. en garnizoenscommandant, Breestraat. Tel. 588. Burg, A. A. J. van der handel in teekenbehoeften, Choorstraat 23. Tel. 344. Snelste levering van Lichtdrukken bij elke weersgesteldheid LICHTDRUKPAPIEREN - TEEKENPAPIEREN CALQUEERPAPIEREN KANTOOR- EN SCHRIJF3EN00DISDHEDEN DRUKWERK - BINDWERK Burg, Agatha van der Oranjestraat 13. wed. A. P. van der geb. van der Sman, Zuiderstraat 42a. wed. A. van der - geb. Olifiers Oude Delft 50. wed. A. C. B. geb. Haket Oosteinde 170. O. van der reserve-stoker gasfabriek, Westerstraat 17. C. C. A. van der sigarenmaker, Oranjestraat 41. vrouw van C. gebVerduyn Oosterstraat li. C. .T. van der werkman N. G. en S. F., N. Langendijk 14. O. F. van der rijwielhandelaar, Rotterdamsche weg 66e. C. J. F. van der schoenmaker, Buitenwatersloot 154. G. van der Voorstraat 75. G. J. van der - horlogemaker, Noordeinde 42a.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 52