421 78 M. Korstanje. 79 J. Plak. 80 R. G. Tamsin. 81 J. H. Bierhoff. 82 A. Schippers. 83 A. van der Hoek. 84 L. Poot. 85 P. Heilbron. 86 Kant. v. Markens drukkerij. 87 F. C. Zillesen. 88 Laboratorium. 89 Kantoor. 90 Bergplaats. 91 Monsterkamer. Annastraat. 1 Pakhuis. 3 Th. W. van Pommeren. 5 C. T. Brugman. 7 A. v. d. Heuvel. 9 J. B Koster. 11 L. A. Heijningen. 13 F. R. Stift. 15 H. Yonk. 17 C. A. Coppens. 19 Wed. H. v. d. Bol. 21 B. F. R. v. Dorp. 23 D. Gerlofsma. 25 N. B. J. Weyland. 27 G. v. d. Kuil. 29 J. J. van der Stap. 31 H. G. Ierschot. 33 J. Blazer. 2 N. Schenkeveld. 4 J. J. v. Buitenen. 6 C. Stolk. 8 K. Meijer. 10 J. Ruitenberg. 12 F. J. Kuiper. 14 J. van Drongelen. 16 A. van Eijk. Arnoldstraat. 2 L'. J. Vogel. 4 D. van Haaren. 6 A. A. J. Valkenburg. 8 B. de Vreede. 10 A. v. d. Ree. 12 W. J. Huurman. 14 M. H. Benningshof. 16 A. P. C. Janssen. 18 W. A. v. d. Burg. 20 A. v. d. Velden. 22 P. de Bruin. 24 Q. Tetteroo. Eliza Dortisstraat. 1 Werkplaats. 3 A. de Bruin. 5 C. L Stolk. 7 J. A. van Rijn. 9 A. Blijleven. 11 A. A. Coppens. 13 G. Heskes. 15 J. W. v. d. Burgh. 17 A. A. v. d. Plas. 19 P. A. v. d. Lee. 21 D. den Boon. 23 D. L. Pinster. 25 J. A. v. d. Beek. 27 A. L. v. d. Jagt. 29 W. G. v. d. Berg. 31 A. N. Barends. 33 A. Konincks. 35 M. W. Zijllemans. 37 W. F. Kila. 39 A. C. Wijtman. 41 P. de Bruijn. 43 B. II. Kuijpers. 2 R. Karlas. 4 P. H. A. W. Boeke. 6 J. Reedijk. 8 Th. J. Bos. 10 W. C. Dullaert. 12 W. N. A. F. K. H. Engel. 14 Chr. G. Kousemaker. 16 W. Wardonaar. 18 L. v. d. Spek. 20 A. v. Harmeien. 22 L. A. de Roo. 24 P. F. Kuijpers. 26 P. J. Ie Mair. 28 J. Slierendregt. 30 C. Vonk. 32 L. van Eendenburg. 34 L. T. Sonius. 36 J. van Eijk. 38 J. Vis. 40 W. van Starrenburg. 42 F. J. Britsia. 44 W. F. van Beek. 46 A. Immers. 48 A. J. F. van Tongeren.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 518