Protestantsche Dragersvereenigiiig „Recht on Billijkheid". P. J. Makkus, Voorzitter. A. van Renssen, Secretaris. M Klaui, Penningmeester. E. Hakbijl, Commissaris. B. van Raavens, idem. Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij. Afdeeling Delft. Secretariaat: A. Klem, Bagijnhof 20. Hoofdbestuur van de Nederl. Vereeniging van Glas- en Aardewerkers. Secretariaat: S. P. Baart, Vlamingstraat 24. Delftsclie Bestuurdersbond. Secretariaat: P. J. Krijgsman, Aschvest 35. daarbij aangesloten organisaties: Bakkersgezellen: P. J. Kat, Johanna Wiggelinastraat 21. Bouwvakarbeiders: J. Bos. 2e Nieuwsteeg 11. Fabrieksarbeiders: A. Breevoort, Dertien Huizen 1. Gemeente-werkliedenJ. Klaui, Gasthuislaan. Glas- en aardewerkers: C. Klein, Geerweg 75. Glas- en aardewerkers, afd. IIP. v. Oosten, Dirklangedwars- straat 20. Handels- en Kantoorbed.G. J. Sehildt, Lipkensstraat. Metaalbewerkers: H. Goedee, Westerstraat 108. Rijkswerklieden: H. J. JST. Link, Rietveld 204. Sigaren- en Tabaksbew.H. J. Schrijvers, Rietveld 17. Schildersgezellen: Chr. van Wijk, Harmenkokslaan 10a. StucadoorsbondJ. Mulliuizen, Pieterstraat 38&. Timmerlieden D. Koenen, Buitenwatersloot 268. Typografenbond: G. Baas, Jaagpad 28/14. Photo-Litho en ChemigrafenbondH. Vreeswijk, Havenstraat 2. Post- Telegraaf- en TelephoonK. H. Derksen van Angeren, Verwersdijk 9. BODEN- en VRACHTRIJDERSDIENSTEN. Dagelijks. Den Haag. D. v. d. Veld, vertr. 12 uur, Schouwburgstraat 32a. J. Braggaar, vertr. 10 uur, Westerstraat 9, Bagijnhof 7, Rietveld 70. P. Lamb, vertrek uit den Haag ll1/2 uur v.m., uit Delft 4 uur n.m. Man in 't Veld, vertr. 10 uur, Graswinckelstr. 29, 10x/2 uur Molslaan 15 en Spieringstraat 6c, ll1/2 uur Voorstraat 53. O. 't Hart, vertr. 71/a 10 uur, Graswinckelstraat 75, Paxlaan 57. K. de Jong. vertr. 10 uur, Molslaan 179, 12 uur Oostsingel 120, l1/» uur Koningsplein 19. 377

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 445