352 Afdeeling Informatie en Incasso. J. O. Steens, Voorzitter. J. N. Nadorp, Secretaris. A. J. Voskuil Lzn, Penningmeester. Administrateur P. A. Lebens. Rechtsgeleerde Mr. W. van der Chijs. Coöperatieve Spaar- en Credietbank voor den Middenstand. Binnenwatersloot 31. Bestuur C. E. Jedeloo, Voorzitter. C. Boot, Vicet-Voorzitter. J. N. Heesterman, Secretaris. A. J. Prins. W. Scheurkogel. Administrateur J. F. van Wijngaarden. Algemeen Nederlandsch Verbond. Afdeeling Delft. H. P. Bok, Voorzitter. G. J. W. Oldeman, Onder-Voorzitter. Secretaris. C. A. van Hees. Jhr. M. J. de Bosch Kemper, Penningm. en Commissaris der Boekencommissie. Nederlandscli Zuid-Afrikaansclie Vereeniging. Afdeeling Delft. Prof. Dr. J. Cardinaal, Voorzitter. Dr. F. II. J. Grundlehner, Secretaris. J. W. Giltay, Penningmeester. Vereeniging Toynboe-Werk. Voorzitter. J. Oliemans, le Secretaris. J. Krijgsman, 2e Secretaris. D. de Waard, Penningmeester. Comité voor Zondagsrust. N. M. Tholens, Voorzitter. P. L. van der Helm, Penningmeester. J. M. Wijnstra, Secretaris. Volksbond. Vereeniging ter bestrijding van drankmisbruik H. W. van der Linde, Voorzitter en Penningm. B. E. Wolda, Secretaris. L. K. Hazelhorst. 353 Nederl. Vereen, tot afschaffing van alcoholische dranken. A. Don, Voorzitter. W. A. den Held, Secretaris. E. Hoolhorst, Penningmeester. J. W. Koppel, 2e Secretaris. J. Scheepmaker, 2e Voorzitter. Mej. Scheepmaker. Vereeniging tot bescherming van dieren. Afd. Delft, Hof van Delft en Vrijenban. Mevr. D. BookerFraissinet, Voorzitster. Mevr. M. EekhoffBisschop, Vice-Voorz. Mevr. J. van Vliet—Steinmetz, Secretaresse. Mej. H. W. Beyerinck, Penningmeesteresse. Mej. A. van Rijn. Coöperatieve Bouwvereeniging ,,de Goede Woning". M. Boekholt, Voorzitter. J. L. de Koning, Secretaris. J. W. van Koningshoven, Penningmeester. A. A. van Tienhoven. M. Barkmeyer. R. K. Coöperatieve Bouwvereeniging „St. Hypolitus". M. Graaf le Grelle, President. C. J. Gillemans, Secretaris, le v. d. Madestr. 2. J. H. van der Meer, Penningmeester. J. G. Derwort, Vice-President. A. Duvé. W. Spendel. Th. Warfïemius. Christelijke Coöperatieve Bouwvereeniging „Ons Huis". L. Kapaan, le Voorzitter. H. Vinke, 2e Voorzitter. H. Oosterhoff, le Secretaris. P. Visser, 2e Secretaris. S. P. van der Feijst Jr., le Penningmeester. J. Vlet, 2e Penningmeester. H. Zuur, Commissaris. Ziekenzorg. (Vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp). KantoorNieuwe Langendijk 80. J. Brinkman Cz., Voorzitter. D. de Waard, Secretaris. P. Wijnmaalen, Penningmeester afd. A. Chr. Lahnstein, Penningmeester afd. B. W. van der Plas. 23

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 412