341 Schrijver-Teekenaar op het Technisch Bureau M. de Eegt, te Delft. Machinist Stoomgemaal „Van der Goes": E. Grandia, a. d. Vijf-Sluizen te Schiedam. Ondermachinist A. Sonneveld, a. d. Vijf-Sluizen te Schiedam. Vaste werkman aan het Stoomgemaal „Van der Goes": P. H. Kappetein, te Vlaardingen. Sluiswachters A. van der Kuij, a. d. Vijf-Sluizen te Vlaardinger-Ambacht. J. Mus, te Vlaardingen. W. Hummelman, a. d. Boonersluis te Maassluis. A. Wielaard Jr., te Maassluis. P. F. Leerdam Mzn., a. d. Oranjesluis te Maassluis. W. Nalès, a. d. Oranje-Buitensluis te 's-Gravenzande. Sluisknechts A. Leenhouts, a. d. Vijf-Sluizen te Schiedam. P. van Velzen, te Vlaardingen. J. C. van Blitterswijk Gz., te Maassluis. 's RIJKS BELASTINGEN. Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. Belastinggebouw Molslaan 33. L. de Vries, Inspecteur. J. B. Tamsma en J. Horringa, Eijksklerken. P. Dersjant, particulier Klerk. Kantoor Directe Belastingen. J. M. du Celliée Muller, Ontvanger. T. Numan, Eijksklerk-kassier, tevens geagreëerde. H. J. Urk, Eijksklerk. G. W. C. van Gorkum, Eijksklerk. A. Veen, Eijksklerk. L. v. d. Berg, particulier Klerk. J. Stöve en A. W. Feitsma, Kommiezen 2de klasse, belast met de functie van deurwaarder. Kantoor Delft Buitengemeenten G. van der Zee, Ontvanger. J. B. Tamsma, geagreëerde Klerk. W. Snijdoodt, Klerk. Kantoor invoerrechten en Accijnzen. W. Vlug, Ontvanger. J. B. Descamps, Eijksklerk-kassier, tevens geagreërde. G. H. W. Smeenk, Eijksklerk, tevens geagreëerde.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 396