ARMBESTUREN. Armenraad voor de gemeenten Delft, Hof van Delft, Vrijenban en een gedeelte der gemeente Rijswijk. Bestuur. G. Knuttel. Mr. J. P. Chardon. L. Hansma, Secretaris. R. H. L. J. Roes, Voorzitter. N. Roodenburg. J. R. Vos. H. J. Daems, le armenbezoeker. L. Bout, 2e Burgerlijk Armbestuur. R. H. L. J. Roes, Voorzitter. H. P. Bok, Vice-Voorzitter. J. Brandon Dz. M. A. C. Hartman. C. C. Scbildt. J. Rovers. G. J. van Swaay. Secretaris-Boekhouder. L. Hansma. Huismeester der Werkinrichting. P. H. do Wilde. Armenbezoeker. L. Bout. Parochiaal Armbestuur voor de beide R.-K. Gemeenten. A rmmeesters. J. T. Gussenhoven, Voorzitter. G. A. M. Koevoets, Penningm. H. Swarttouw. T. P. J. Hoppe, Secretaris. L. A. Verhoeff. J. Post. Jac. Vos. F. A. van Kessel. Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo. Bijzondere Raad. M. J. G. M. J. Graaf le Grelle, I D. 0. M. Jansen, Secretaris. Voorzitter. H. Swarttouw, Penningm. C. J. Murk, Vice-Voorzitter. 1 Conferentie van den H. Hypolitus. C. J. Murk, Voorzitter. J. A. Tonino, Vice-Voorzitter. C. J. Willeman, Secretaris. J. M. W. van der Heijden,Penn. Conferentie van den H. Jozef. H. L. M. van de Seijp, Voorzitter. H. J. Gronheid, Vice-Voorz. B. 0. M. Vos, Secretaris. E. H. Luxemburg, Penningm. 335 Conferentie van den H. Aloysius. J. F. Wolsky, Voorzitter. F. B. J. Lubbers, Vice-Voorz. J. van Leipsig, Secretaris. 0. P. M. Tonino, Penningm. Commissie der St. Vincentius-Vereeniging' te Delft tot Kinderverpleging en -bescherming. C. J. Willeman, Secretaris. 0. J. Murk, Penningmeester. J. Bottelier, Pres. M. J. J. Jonckbloedt, Vice-Pres. Vereeniging Armenzorg. G. Knuttel, Voorzitter. Mevr. Tb. W. Itz—van Schermbeek. Mevr. Wed G. de Fremerij. R. H. L. J. Roes, Eere-lid. M. A. C. Hartman. Dr. M. L. V. Camille Keulen. Mevrouw A. A. Küller. Mevr. P. Tutein Nolthenius Waller. Mevr. Post Uiterweer. C. E. Arnold, beambte. J. G. Koolhaas, bode. Genootschap van Moederlijke Liefdadigheid. Mevrouw A. Dijxhoorn— Lehman. L. T. RoesTriebels. E. J. de Vries van HeystVreede. n S. van BerckelWestenenk. G. P. A. Goedkoop van Nelle—Post Uiterweer. M. KlinkhamerBosscha. INRICHTINGEN VOOR VERPLEGING. Oude en Nieuwe Gasthuis. Regenten. Mr. A. A. Külter, Voorzitter. N. Wildeboer. S. J. Fischer. Prof. Dr. G. A. F. Molengraaff. Th. P. J. Hoppe. I SecretarisRentmeester. F. M. de Vries van Heyst Jr. Geneeskundigen. Dr. J. van Assen, Arts, Geneesheer-Directeur. Dr. F. B. de Walle, Heelkundige. Personeel. Mej. N. C. Cariot, Directrice. Mej. Th. Eigeman, Apothekeres. Mej. A. Leutscher, Hoofdverpleegster. 334

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 385