321 H. Koeslag. J. Mension. A. C. Heyn. Onderwijzeressen. L. van Eyck. Gymnastiekonderwijzers. W. F. van Velze. No. 2. (Rietyeld). G. F. Biezeno, Hoofd der School. Onderwijzers. L. O. Welter. A. P. Ladestein. A. Borsje. M. J. Renard. H. Broekhuizen. A. M. de Jong. Onderwijzeressen. Ph. A. Heppener. Gymnastiekonderwijzer. H. C. Th. W. Kok. No. 3. School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens en meisjes. (Voldersgraclit). H. J. Kolstee, Hoofd der School. D. van der Lee. R. C. Mensert. J. A. Schellekens. S. R. Volbeda. A. Poot. M. L. Tapper. J. J. Heukers. H. F. Kolstee. Onderwijzers. M. G. Warifemius. K. D. Peeren. P. Baretta. W. K. Goedheer. H. J. D. Visser. Onderwijzeressen. A. O. W. van der Lee. A. O. de Kat. Gymnastiekonderwijzer. J. van Egmond. No. 4. School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens en meisjes. (Burgwal Z.Z.j. J. Th Rinkema, Hoofd der School. L. van der Schoot. A. Lindenburg. Onderwijzers. N. van der Laan. J. Slim. 21

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 368