317 Dr. W. F. van Yliet Jr., in de Nederlandsche taal en in de aardrijkskunde. J. G. Ett, in de wiskunde. - J. W. Weehuizen, in de Hoogduitsche taal. Mej. A. M. Knottenbelt, in de Engelsche taal. Dr. F. H. J. Grundlehner, in de Hebreeuwsche taal. A. C. Heyn, in de gymnastiek. Bedienden. W. W. A. Wissink, Amanuensis bij het onderwijs in de natuur- en scheikunde. F. W. Fritschi, Claviger. MIDDELBAAR ONDERWIJS. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus. A. J. Goedkoop van Nelle, Directeur. Leeraren. A. J. Goedkoop van Nelle, O. I., in de wis-, werktuigkunde en het rechtl. teekenen. H. L. Vernhout, C. I., in de wiskunde en werktuigkunde. Dr. E. H. M. Beekman, M. I., in de wiskunde. Dr. J. Clay, in de natuurkunde en cosmographie. Dr. U. H. E. Huber Noodt, in de natuurlijke historie. N. J. A. Roldanus, T., in de scheikunde en warenkennis. Mr. H. H. R. Roelofs Heyrmans (tijdel.) in de staatsinstellingen en staathuishoudkunde. Dr. W. F. van Vliet, in de Nederlandsche taal. A. L. Hondius, in de Fransche taal en letterkunde. S. Beenhakker (tijdel.), in de Fransche taal en letterkunde. J. H. Schutt, in de Engelsche taal en letterkunde. P. Hans Sz., in geschiedenis, Nederlandsch en schoonschrijven. H. L. van Harreveld, in aardrijkskunde en geschiedenis. P. C. van Reysen (tijdel.) in het boekhouden. B. A. Bongers, in het handteekenen. J. W. Weehuizen, in de Hoogduitsche taal en letterkunde. L. Molenaar, in de Hoogduitsche taal en letterkunde. II. C. Th. W. Kok, in de gymnastiek. A. C. Heyn, Idem. W. W. A. Wissink, Amanuensis P. van der Vis, 1ste Bediende Burgeravondschool. R. Broesterhuizen, Directeur. Bedienden. J. A. de Roo, 2e Bediende.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 363