Gast hui slaan. 233 9 J. J. A. van Peppen. 10 J. van Grieken. 11 J. Zwang. 12 Erf. 13 P. Choufoer. 14 J. de Jong. 15 C. van den Berg. 16 A. van der Winden. 17 T. J. Schaareman. 18 J. Zwalje. 19 N. Bosman. 20 J. O. Wagtman. 21 Wed. P. Dupon. 22 A. Rietveld. 1 A. P. Kohier. 3 P. W. Derksen. 5 Wed. L. M. Verduin. 5 H. Zeelenberg. 7 Wed. A. H. Ritter. 7 P. G. C. de Brnijn. 9 Werkplaats. 11 Pakhuis. 13 M. Prins. 15 G. L. v. Bergen v. d. Grijp. 17 A. Vredenbregt. 17a A. Groeneveld. 19 J. H. Botermans. 21-23 J. de Jong. 25 P. van der Klis. 27 G. J. A. Storm. 29 J. Burger. 31 Kleedingmagazijn. 33 J. A. van Keeken. 33bov. H. Middelkoop. 35 M. E. Kramer. 35 P. J. Stouthandel. 37 Wed. J. Trinthamer. 39 H. W. van Dop. 39 J. C. M. E. de Leers. 41 J. Schols. 41 P. Schouwstra. 43 G. Smink. 43 C. H. van der Meijden. 45 C. Hazenbroek. 47 J. van der Wees. 49 Werkplaats. 51 G. J. Kluijt. 51 W. van der Yelden. 63 P. Mol. 65 W. H. J. Kremers. 67 A. H. Croes. 67 J. Gloude. 69 Pakhuis. 71 P. Booms. 73 H. A. Bouwer. 75 J. van der Hulst. 75a A. C. Link. 77 J. van Renssen. 79 J. H. P. Rotteveel. 79 A. M. Lamb..» 79a Wed. Sehilperoort. 79a P. Schenkels. 81 P. J. J. van der Burgh. 83 B. W. Verhaagen. 85 Wed. K. Sperna Weiland. 87 Wed. A. Rijsterborgh. 87 C. A. Rijsterborgh. 89 Y. Weijer. 89 H. Evelaar. 91 J. P. L. Grasman. 93 A. A. C. van Asselt. 93a Th. A. Maas. 95 A. Groenheijde. 95a J. J. Wijnmaalen. 97 L. R. Gazan. 99 D. Boekee. 101 E. Maan. 103 A. Kuivenhoven. 105 J. Heesterman. 105a P. C. Hulstaert. 107 S. Vilders. 109 Th. van Gent. Ill P. Sluiter. 113 E. H. Ham. 115 H. J. Groenendaal. 117 J. W. van IJzendoorn. 119 C. N. T. van Yelzen. 121 L. van Yperen. 123 C. M. Houtzager. 125 J. G. Schaareman. 127 H. Wijnmalen. 129 J. Meijer. 129a Wed. W. van Paassen. 1295 J. Mensert. 129c Pakhuis. 131 R. W. Haaseveld. 131a Wed. W. J. van Lee. 131a Wed. J. J. C. Wijnmaalen. 133-135 Pakhuis. 137 G. Lukas. 139 Pakhuis. 141 H. N. Kerklaan.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 271