191 Vitters, J. P. in koek en beschuit, Harmenkokslaan 50. Viveen, F. H. huisschilder, Dirklangenstraat 55. Vlasbloem, II. H. winkelier, Breestraat 28ft. Vlasblom, A. werkman, Paardenmarkt 4. O. metselaar, Rietveld 90. H. werkman en tapper, Buitenwatersloot 33. L. waterstoker, Doelenstraat 66-68. Vlek, J. B. J. distillateur, Oude Delft 130. J. J. distillateur, Oude Delft 46. Co., distillateur, Brab. Turfmarkt 15 17. Tel. 185. Vlerk, A. F. R. van der los werkman, Asehvest 6. Vlessing, H. in heerenkleeding, Voldersgracht 33. Vlet, I). werkman Oliefabriek, Vlamingsteeg 24. J. blikslager, Plateelstraat 29. Yliegenthart, A. stucadoor, Gasthuislaan 52. A. koopman, Hopsteeg 13. Sr., L. oliefabrikant, Rotterdamsche weg 82. Tel. 474. firma L. olieslagerij, Scheepmakerij 29. Tel. 101 en 155. L. G. technoloog, Rotterd. weg 78. Tel. 462. N. los werkman, Geerweg 81. Vliet, A. van stoker, Johanna Wiggelinastraat 17. A. van straatmaker, Zuiderstraat 164. B. N. van fabrieksarbeider, Groenlandsche laan lOh. C. van mandenmaker, Donkersteeg 18. J. G. van los werkman, Exercitieplein 50. N. van verpleegster, Bagijnhof 82. wed. P. van geb. van Dijk Zuideinde 90. P. F. van - werkman N. G. en S. F., Gasthuis laan 46 b. R. J. van sjouwer, Crommelinlaan 65. W. van los werkman, Rietveld 22. W. J. A. van - kamerverhuurster, Oude Delft 56. W. van loopknecht, Westerstraat 70. Dr. W. F. van leeraar gymnasium, Koornmarkt 45. W. K. van fondsbode, Delfgauwsche weg 27. A. van der fabrieksarbeider, van der Masten- straat 20. C. van der handelsreiziger, Choorstraat 26. M. van der brigadier rijksveldwacht, Korte Geer 11. T. van der onderwijzer, Nieuwelaan 24b. Vlis, F. van der opperman, Oosterstraat 51. S. van der vischkoopman, Kruisstraat 35. Vlist, A. van der banketbakker, Graswinckelstraat 49. W. van der brugknecht, Delfgauwsche weg 31. Vlottes, J. instrumentmaker, Zuiderstraat 7. P. spoorwegarbeider, Tuinstraat 20. Vlug, W. ontvanger accijnzen, van Leeuwenhoeksingel 25. Vlugt, H. G. J. drogist, Markt 47. Tel. 277. Gezusters C. J. en J. W. van der Wateringsche vest 39. G. van der timmerman, Voldersgracht 26. Vogelaar, A. trappenmaker, Annastraat 31 ben.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 229