Levering van Gomplete Badinrichtingen en Gasornamenten.Pompmakers.Leidekkers. Wed, B. M. d. Trompper Zn. I^romstfaatsteeg 14, Delft. Telefoon Uitere. Ho. 458." 181 Loodgieters en Zinkwerkers. - flanleg van Gas- en Waterleiding. Bevelen zich beleefd aan voor alle voorkomende werkzaamheden. Turkenburg, C. J. P. werkman, Gasthuislaan 217. wed. P. geb. Wessing Kruisstraat 13. Tusenius, A. H. J. machinist a. d. N. G. en S. F., Nieuwe laan 32. Tutein Nolthenius, Dr. J. R., N. Plantage. Tel. 238. P. N. Plantage. Tel. 60. - H. N. Plantage Tel. 321. Tuijl, B. van tuinder, Vlamingstraat 103. G. C. van werkman Flessckenfabriek, Pieterstraat 123. Tuijl Schuitenmaker, G. A. assistent T. II., Noordeinde 1. Tuyn, I. van der vormer, Paardenmarkt 25. Tijhaar, H. J. costuumnaaister, Rotterdamsche weg 133e. Tijken, J. F. H. goudsmid, Gasthuislaan 86. TT. Ubas, J. horlogemaker, Vlamingstraat 94. J. metaaldraaier, Wateringsclie vest 28. Ubink, G. J. manufacturer, Jacob Gerritstraat 22. Uchelen, E. W. van arbeider, Oranjestraat 37a. Uden, A. J. van sigarenmaker, Pootstraat 123. A. P. van glasblazer, Trompetstraat 88. F. van agent van politie, Vlamingsteeg 8. W. van glasblazer, Trompetstraat 51. wed. \V. van geb. Koenen Trompetstraat 51. W. F. van los werkman, Crommelinlaan 44. Uebler, wed. G. geb Iialbe Raam 22. Uffelen, C. J. van melkhandelaar, Nieuwstraat 11. J. van Voorstraat 62. Uittenbroek, J. scheepsmaker, Aschvest 21 ben. J. scheepsmaker, Aschvest 9. Ultzen, K. zadelmaker, Aschvest 25. Unon, K. A. van onderwijzer, Rotterdamsche weg 131a. Unger, A. W. broodbakker. Markt 21. Tel. 222. Uphues, J. G. kuiper, Verwersdijk 31. Uphus, F. M. pandhuishouder, Verwersdijk 80-82. Uri, P. H. hoofdbeambte N. G. en S. F., Voorstraat 456. Ui'k, H. J. klerk bij 's Rijks belastingen, Warmoeziersstr. 3, Uunk, E. J. B. bouwk. opzichter, Kolk 2a.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 219