m J. A. VAN SWERS. Sigarenmagazijn DELFT, HYPOLITUSBUURT 47. TELEFOON N° 296. 177 Swarttouw, H. sigarenfabrikant, lid van den Gemeenteraad, Burgwal 27. Tel. 219. Oude Langendijk. Tel. 331. Sweers, F. J. sigarenmaker, Verwersdijk 53. Swers, Firma J. A. van in sigaren, Hypolitusbuurt 47. Tel. 296. Swertz, A. F. sigarenmaker, Doelenstraat 3. Swets, J. los arbeider, Achterom 109. J. los werkman, Gastliuislaan 213. Swieten, P. A. van schildersknecht, Rietveld 56. P. B. van winkelier in sigaren, koffie en thee, Noord- einde 42. Swits, Maria Oranjeplantage 895. Sijthoff, C. smid, Doelenstraat 9a. 0. fabrieksarbeider, Molslaan 19. J. D. smid, Vlouw 31. wed. geb. Uljee kamerverhuurster, Koornmarkt 66a. Taal, J. onderwijzer, Voorstraat 97. Tabbernal, II. J. sigarenmaker, Westerstraat 72. J. witter, Breestraat 10. wed. J. geb. de Reijke Brab. Turfmarkt 395. Tack, J. luit.-magazijnmeester, Coenderstraat 8a. Tadema Wielandt, wed. A. F. M. W. geb. Schmid Phoe- nixstraat 19. Taffijn, II. barbier, Crommelinlaan 91. P. sigarenmaker, Verwersdijk 74. wed. P. geb Menijn Doelenstraat 5. Tak, E. werkman N. G. en S. F., Ie v. d. Madestraat 29. H. van der werkman, Raam 62c. Taling, A. spoorwegarbeider, Achterom 10. Tammerijn, wed. F. W. geb. van der Helm Oostplantsoen 2. Tamsma, J. B. rijksklerk b. d. Dir. belast., Bagijnhof 18a. Tapper, M. L. onderwijzeres, Oude Delft 171. Tas, B. van der letterzetter, Tuinstraat 27. C. van der sigarenmaker, Molslaan lllbov. L. C. J. van der los arbeider, Buitenwatersloot 213. P. N. van der zadelmaker, Brab. Turfmarkt 19. Tax, D. houtkooperskneeht, Buitenwatersloot 248. b T„ 12

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 215