fllgemeene Verzekering-Maatschappij „Mandia". Waarborgkapitaal 100.000.—. gevestigd te T)elft} Oude Delft 1öö. 8MP De verzekerden deelen in de winst. goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 11 Juli 1880 jfo. 34, 15 Juli 1887 jfo. 34 en 15 October 1902 jfo. 30. COMMISSARISSEN: H. P. BOK, Notaris. J. POST VAN DER BURG, "Wethouder van Delft, Secretaris- Rentmeester van Delfland. C. WORP, Industrieel te Amsterdam. WISKUNDIG ADVISEUR: Dr. E. H. M. BEEKMAN te Delft. DIRECTIE: H. L. HOUTZAGER. Verzekeringerj var] kapitalen bij overlijdei] erj bij lever] van f50.— tot flOOO.levenslange et] tijdelijke premiebetaling. Ook kinderet] kunnerj worderj verzekerd. MV* Tarieven en Reglementen gratis verkrijgbaar ten kantore bovengenoemd en bjj de AgentenH. P. BETTENHAUSSEN Brab. Turfmarkt 66, K. H. E. VAN KAMPEN Oude Delft 51, H. A. KLEM Markt 69, A. M. VAN DER LEE Oude Delft 48, P. MEN- SERT O. Kerkstraat 3, P. M. TE MEIJ Rietveld 147 B, J. WIL SCHUT Molslaan 64 en A. TETTEROO Buitenwatersloot 170. J. H. 8TIGTER, ISiunen watersloot 9. Tel. 303.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 96