478 Omnibusdiensten 463. Omroeper (Gemeente) 390. Onderling belang (Bakkerspatroonsvereeniging) 457. Onderwijs 391. (Lager) 403, 386. (Middelbaar) 385, 402. (Hooger) 391. Onderwijzers (Bond van Nederl.) 437. Genootschap (Nederl.) 437. Onthouders-Vereeniging (Nat. Christen Geheel-) 443. Ontvanger (Gemeente) 388. gemeente Hof van Delft 331. Ontwikkeling is ons doel 447. Openbare lagere scholen 403. Operetten-vereeniging (Delftsche) 451. O r a n j e-vereeniging Westerkwartier 432. „Oranjedag" te Vrijenban 370. „Oranjetrouw" te Vrijenban 370. Oranjedag 432. Orkestgezelschap (Delftsch Dillettanten) 448. Oud-Onderofficieren (Nederl. Bond van) 457. Patroonsvereeniging (Delftsche) 457. P a u 1 u s (Gereformeerde Jongelings-Vereeniging) 442. Petrus (Kruisverbond St.) 443. Philalethes 440. Plaatselijke belastingen 388. Pluimveehouder ij (Vereeniging tot bevordering der) 434, Politie 388. Polyhymnia (Gemengde Zangvereeniging) 450. Post: en telegrafie-beambten „de Post" (Nederl. Bond van) 460. Poster ij en 431. Predikanten 412. Prinsenhof (Historische zaal) 423. Protestantenbond (Nederlandsche) 439. Baadsleden Delft 383. Hof van Delft 331. Vrijenban 369. Recht en Plicht (R. K. Kiesvereeniging) 439. Recto r-Magnificus T. H. 391. R e e d e r ij „de Schie" (Stoomboot466. Rehoboth 420. Reiniging (Gemeente) 384, 389.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 491