Beurt- en vrachtschepen 463. Beurtschepen (Stoombooten en) 467. Bevolkings-agenten 387. Bewaarscholen (Bijzondere) 411. (Gemeente) 386. Bibliotheek (Gemeente) 387. T. H. 398. Bode gemeente Hof van Delft 331. Bode- en vrachtrijdersdiensten 461. Boden (Gemeente) 387. Boekbinderspatroons-vereeniging (Delftsche) 4B8. Bond van Nederlandsche onderwijzers 437. van Vrije liberalen 438. van Vrouwenkiesrecht 439. van handels- en kantoorbedienden (Nederlandsche) 459. Boter-, kaas- en graanmarkt 385. Bouw- en woniug-toezicht 389. Bouwkundige gemeente Hof van Delft 331. Bouwvakarbeiders 460. Bouwvereeniging „De goede woning" (Coöperatieve) 436. Brandwezen 390. Broodbakkersgezelle n-vereen. „Bijstand zij ons doel" 452 Burgeravondschool 402. Burgemeester Delft 383. Hof van Delft 331. Vrijenban 369. Burgerlijk Armbestuur 417. Burgerlijke stand 387. Burgerplicht 438. Burgerschool (Hoogere) 402. Buurtvereeniging „Juliana" den Hoorn 332. Bijbel-genootschap (Nederlandsch) 441. Bijzondere scholen 407. Caecilia (R. K. Zangkoor St.) 450. Christelijke Normaallessen 407. Commissaris van politie 388. Commissie belast met het ontwerpen van plaatsel. ver ordeningen 384. tot wering van schoolverzuim 386. van toezicht Middelbaar Onderwijs 385. Lager Onderwijs 386. Comité van St. Lucas 437. Const ru c ti e-Werkplaatsen 428. 472

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 485