445 Vereeniging voor Kindervoeding en -Kleeding. Prof. Mr. D. van Blom, Voorzitter. C. van Wingerden, Secret.-Penningmeester. Mevr. van Iterson—Rotgans. Delftsche Vereen, voor Kinder-Gezondheidskolonies. Dr. W. A. A. Hecker, Eere-Voorzitter. C. A. van Hees, arts, Voorzitter. M. Boekholt, Secretaris, H. C. Volkers, Penningmeester. C. C. Schildt. Mej. L. J. C. Venaingre. C. Draaijer. Reijnders. Kinderbond. Afdeeling Delft. Mevr. H. Cop—Zeelt, Presidente. Mej. A. Buisman, Vice-Presidente. Secretaresse. Mej. C. Geering, Administratrice. B. Cosijn, Bibliothecaresse. Kinderhuis. L. Hansma, President. Mevr. D. H. Evers—Hooykaas, le Secretaresse. E. Tutein Nolthenius—Waller, 2e Secret. A. Stoffel—Hudig, le Penningmeesteresse. C. A. Hansma—Constant, 2e Penningm. Reisbelasting. Mej. L. J. C. Venaingre, Presidente. Mevr. R. Spanjaard—Spanjaard, Secret.-Penningm. Algem. Nederl. Bond »Vrede door Recht«. W. van Thienen, President. Mevr. Feldmann—Stam, Vice-Presidente. Mej. J. Heukers, Secretaresse. M. C. Morre, Loco-Secretaresse. H. Beyerinck, Penningmeesteresse.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 458