Nationale Christen Geheel-Onthoudersvereeniging. Mevr. van Lienden, Voorzitster. D. van Doorne, Secretaris. J. Hille, Penningmeester. Nederl. R.-K. Volksbond. Afdeeling Delft. P. van der Helm, Voorzitter. J. G. Derwart, 2e Voorzitter. Th. Bakker, le Secretaris. P. van der Sluis. J. van der Kraan. Th. G. Warffemius. P. Tollenaar, le Penningmeester. C. Staakman. C. van der Drift. Kruisverbond »St. Petrus". J. F. L. Dankelman, Geestelijk Adviseur. W. J. L. van Schaik, le Voorzitter. J. L. Hupkens, 2e Voorzitter, v. d. Broek, le Secretaris, v. d. Arend, 2e idem. v. d. Heide, le Penningmeester. Spendel, 2e Penningmeester. Guses, Commissaris. Maatschappij van Weldadigheid. Prof. W. H. L. Janssen van Raay, Voorzitter. Dr. W. F. van Vliet, Secret.-Penningm. S. G. Manger Cats. Mr. Y. de Koek. R. H. L. J. Roes. Tesselschade. Mevr. Manger Cats. Gratama. Saaymans Vader. Van Batenburg. Genootschap »Dorcas" en meer uitgebreid Patronaat. Mej. H. W. Beyerinck, Presidente. Mevr. F. Grundlehner—Drost, Secretaresse. M. van den Berg—Steup. Van Buijsen—Rodenburg. Ramaer—Maas Geesteranus, Penningm. 443

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 456