Comité van St. Lucas. Prof. A. W. M. Odé, Voorzitter. W. Waltman, Secretaris. Mr. H. H. R. Roelofs Heyrmans, Penningm. Vereeniging van Hoofden van Scholen. Afd. Delft en omstreken. E. van Everdingen, Voorzitter. H. W. van der Linde, Secretaris. J. Th. Rinkema, Penningmeester. Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap. Afdeeling Delft. M. Boekholt, Voorzitter. J. Admiraal, le Secretaris. F. J. v. d. Woude, 2e Secretaris. D. van der Lee, Penningmeester. L. Landheer. Vereeniging „Volksonderwijs". Afdeeling Delft. Ds. G. J. W. Oldeman, Voorzitter. H. W. van der Linde, Secret.-Penningm. J. Rovers. Vereen, tot bevordering van Onderwijs in Handenarbeid. G. Knuttel, Voorzitter. N. Wildeboer, Secretaris. Mr. Y. de Koek, Penningmeester. M. A. C. Hartman. L. K. Hazelhorst, Directeur. Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Afdeeling Delft. F. H, van der Laan, Voorzitter. A. Poot, Vice-Voorzitter. C. van Wingerden, Secretaris. A. Lindenburg, Penningmeester. J. van Ootegem. Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging in het kiesdistrict Delft. Uitvoerend Comité. Prof. J. Nelemans, Voorzitter. D. C. Lans, Secret.-Penningm. I. J. Mouthaan, te Vrijenban. J. H. Kuysten, te Zevenhuizen. L. C. Paul. 437

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 450