421 Regenten. Dezelfde als van het Weeshuis der Gereformeerden. Rentmeester. F. M. de Vries van Heyst Jr. Directeur. J. Yperlaan. Inrichting in de Papenstraat. Regenten. M. A. C. Hartman, Voorzitter. Dr. L. H. Siertsema, Secretaris. II. J. J. van Buijsen, Penningm. Dr. W. A. A. Hecker. Regentessen. Mevrouw A. Cardinaal—Ledeboer. F. E. SiertsemaLindliorst Hohman. J. J. F. Valckenier Kips—Malmberg. Directrice. Mej. M. J. Vastenou. Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Gereformeerden. De diakenen der Ned. Herv. Gemeente zijn Regenten over dit Gesticht. Huisvader en Huismoeder. H. van der Schaaf en Echtgenoote. Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Lutherschen. De Diakenen der Luthersche Gemeente zijn Regenten over dit Gesticht. St. Annagesticht. H. van der Drift, Rector.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 434