411 Onderwijzeressen. M. v. Steenis. I J- Dee. C. E. A. van Bueren. I C. Dubois. No, 3. (Raamstraat). Mej. H. Baars, Hoofd der School. Onderwijzeressen. A. K. C. Groenewegen. M. H. Koekebacker. J. Lommers. C. M. Verhagen. C. Plu. Cursus tot opleiding van Bewaarschool-onderwijzeressen. A. Treep, Hoofdonderwijzer. Onderwijzers. F. J. v. d. Woude. I F. H. v. d. Laan. S. Rodenburg. H. H. Norenburg. Onderwijzeressen. H. Baars. Bijzondere Bewaarscholen. Bewaarschool der Ned. Herv. Gemeente (Gasthnislaau). Commissie van Beheer. J. A. Cieremans, j C. H. Poot. Diakenen. P. J. Wijnands, Mej. J. M. Stakenburg, Schoolhouderes. Onderwijzeressen. A. Lugtiglieid. J. Eygenraam. J. Favier. H. Eygenraam. J. Vlasblom. Koomscli-Katholieke Bewaarscholen aan de Koornmarkt, Voorstraat en Westerstraat. (Scholen van den H. Vineentius a Paulo), bestuurd door Eerw. Zusters.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 424