405 P. Boode. D. de Waard. F. J. v. d. Woude. H. J. Heschlé. G. A. Baars. H. Koeslag. J. Mension. A. C. Heyn. Onderwijzers. W. Barnhoom. G. Stiivel. J. Mensert. A. Hoolhorst. Onderwijzeressen. L. van Eyck. Gymnastiekonderwijzers. I W. F. van Velze. No. 2. (Rietveld). J. J. Visser, Hoofd der School. Onderwijzers. G. F. Biezeno. L. C. Welter. A. P. Ladestein. M. J. Renarcl. A. Borsje. H. Broekhuizen. H. F. Lijnbacli. Onderwijzeressen. t Ph. A. Hcppener. Gymnastiekonderwijzer. H. C. Th. W. Kok. No. 3. School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens en meisjes. (Voldersgracht). II. J. Kolstee, Hoofd der School. Onderwijzers. D. van der Lee. R. C. Mensert. J. A. Schellekens. A. Lindenburg. A. Poot. M. L. Tapper. J. J. Heukers. M. G. Warffemius K. D. Peeren. P. Baretta. J. H, Methöfer. H. J. D. Visser. Onderwijzeressen. H. F. Kolstee. I A. C. W. van der Lee. Gymnastiekonderwijzer. J. van Egmond.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 418