395 Af deeling der werktuigbouwkunde enz. G. H. W. van Aken. De werktuigbouwkunde. Hooikade 14. J. C. Horsch, W. I. Idem. Houttuinen 14. J. Kamermans. Idem. Spoorsingel 30. Af deeling der mijnbouwkunde. Z. S. Beijl, M. I. Het mijnmeten en karteeren. Voorburg, Vlietweg 8a. Privaat-Docenten T. J. Bezemer. Het Javaansch, bet Maleisch en de Volkenkunde van Nederl. Oost-Indië. Wageningen, Arnhemsche straatweg B 252. G. A. Brender a Brandis, T. De gasfabricage. 's-Gravenliage. Juliana v. Stolberglaan 187. Dr. J. Claij. De natuurphilosophie. Rotterdamsclie weg 21. J. B. Kerpestein. De Spaansche taal en letterkunde. 's-Graven- hage, Beeklaan 496. J. F. H. Koopman, W. I. De koeltechniek. Spoorsingel 73. Dr. W. W. van der Meulen. De nieuwe en nieuwste geschiedenis, 's Gravenhage, Statenlaan 98. Dr. A. Toxopeüs. De elliptische functiën. 's-Gravenhage, Van Brakelstraat 85. Assistenten. Afdeeling der algemeene wetenschappen. C. B. Biezeno, W. I. De zuivere en toegepaste wiskunde. Nieuwe laan 305. J. Botermans, E. I. Idem. 's-Gravenhage, Daguerrestraat 136. Mej. M. E. Bes, T. De theoretische en toegepaste natuurkunde. Noordeinde 45. Dr. J. F. Sirks. Idem. 's-Gravenhage, Columbusstr. 112. G. E. de Groot. Het handteekenen. 's-Gravenhage, Jan van Riebeekstraat 94. Afdeeling der weg- en waterbouwkunde. H. B. Bakker, 0. I. De waterbouwkunde. Rotterd. weg 68d. L. J. A. Bergansius, O. I. Idem. 's-Gravenhage, Balistraat 22. B. Helweg. De aanleg en exploitatie van wegen en brugbouw. Hof van Delft, Raadhuisstraat 8. Jhr. M. J. de Bosch Kemper, G. I. Het landmeten, het water passen en de geodesie. Koornmarkt 43a.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 408