387 Gemeente-Secretarie. De Secretarie is geopend van 's voonniddags 9 lot 's namiddags 2 ure; op Zaterdag tot 'snamiddags 1 ure. Hoofdcommies. H. Bladergroen. Commiezen. H. de Kat. A. Slaager. E. J. Westerman. Adjunct-Commiezen. D. T. van Battum. Mr. W. F. van der Mandele. J. F. J. Walhout. E. F. L. Belterman. Klerken. A. i. Bakker. i J. A. van der Lee. M. Ort. J. Gr. van Dreumél. Tijdelijk hulpklerk. O. L. Boot. H. J. van den Boscli. Bevolkingsagenten. A. D. Visser. F. G. Vertregt. Burgerlijke Stand. Onbezoldigde Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. Mr. L. W. C. van den Berg. A. J. Kipp. J. Post van der Burg. Mr. J. P. Chardon. Bezoldigde Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. H. de Kat. j Mr. W. F. van der Mandele. Archief en Bibliotheek. Mr. L. G. N. Bouricius, Tijd. Archivaris. A. A. Mojel, Assistent. Boden. C. M. van der Horst. A. M. van der Lee, tevens Concierge. A. W. Reijnders.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 400