385 Commissie van toezicht op de Gemeente-Badinrichting en Zwemschool. D. P. van Batenburg, Yoorz. John. Adam, Secret. Commissie voor de J. Post van der Burg, Voorz. C. A. van Hees. A. J. Goedkoop v. Nelle, Pennm. stedelijke Rijschool. W. Faber. K. van Rhijn. P. Maan. Commiséie voor de Veemarkt. J. H. Meyer. Commissie voor de Boter-, Kaas- en Graanmarkt. K. van Rhijn. T. F. Holierhoek. M. A. van den Berg. J. Post v. d. Burg, Weth., Voorz. G. A. M. Koevoets. H. de Kuijser. De waarneming van het Secretariaat is opgedragen aan den Commies ter Secretarie E. J. Westerman. C. van der Heide. C. M. J. A. Straman Commissie voor de Vischmarkt. J. van Weert. Gezondheidscommissie. Dr. J. Thomee, Voorz. W. K. Behrens. Mr. D. van Blom. S. J. Fischer. Mr. H. II. R. Roelofs Heyrmans. D. Huurman. D. Kruyt. H. Eekhoiï, Secretaris. Curatoren van het Gymnasium. Dr. B. E. Scheltema, Voorz. G. J. W. Oldeman. Dr. L. H. Siertsema, Secr. Mr. P. A. Post Uiterweer. Mr. J. H. Valckcnier Kips. Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Dr. J. Cardinaal, Voorz. Mr. Y. de Koek. Dr. M. de Haas. Dr. W. van Krimpen. S. J. Fischer. Mr. J. H. Valckenier Kips. Mr. J. J, Roes, Secretaris.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 398