Gemeentelijke Gas- en Waterbedrijven. D. Waverijn, Boekhouder-Kassier. G. A. P. Pel, Bedrijfschef. F. Jordaans, Machinist, Pompstation. Gemeentewerklieden. A. v. d. Staaij. C. Paalvast. Werkmansvereeniging „Ons Belang" a/d Hoorn. J. A. v. d. Krogt, Voorzitter. C. J. v. Velzen, Secretaris, den Hoorn 6. W. L. Witkamp, Penningmeester. Vereeniging „Koninginnedag". J. F. J. Romijn, Voorzitter. H. L. Brons, Secretaris, Laan v. Overvest SI. D. Neeleman, Penningmeester. Buurtvereeniging „Juliana" den Hoorn. L. Landheer, Voorzitter. J. Vons, Secretaris, Hoornscheweg 66. G. J. A. v. Marrewijk, Penningmeester. IJsclub „den Hoorn". L. J. Arkesteijn, Voorzitter. H. P. Tetteroo, Secretaris. J. Vons, Penningmeester. 0. L. School A ajh liaadhuisplein. Hoofd: H. L. Brons. 0. L. School B aid Boom. HoofdL. Landheer. School met den Bijbel aid Spoorsingel. Hoofd: D. W. Dondorp. Aan- en verkoop van onroerende goederen door 332

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 341