22 Boon, D. van der werkman, Orommolinlaan 33. j, machinist gem. electr. bedrijf, Raamstraat 9. L. M. broodbakker, v. d. Mastenstraat 37a. P. G. timmerman, Lange Geer 52. p. van der grintwerker, Abtswoudsche weg 9. Boonard, wed. J. H. geb. van der Linden, Gasthuislaan 203. Boonefaas, J. schoenmaker, Buitenwatersloot 10a. Boonenburg, J. M. sergeant infanterie, Raam 70a. Boor, 0. J. J. van der boekhouder, Oostsingel 61e. Boot, C. scheepmaker, Hertog Govertkade 13. Tel. 349. G. J. assistent b. d. posterijen, Wilhelminastraat 8. J. timmerman, Pootstraat 129. J. P. techniker, Raamstraat 27. P. gep. plantsoenwachter, Lange Geer 52. p. sigarenmaker, Achterom 101. T. M. S. sigarenmaker, Ezelsveldlaan 35. Booij, C.' J. de arbeider glasfabriek, Zuiderstraat 74. J, los werkman, Geerweg 78. wed. J. de geb. Breedveld Rietveld 10. W". O. de sigarensorteerder, Trompetstraat 74. Bordes, A. P. de Papenstraat 20. L. J. de Papenstraat 20. Borg, A. van der werkman, Oosterstraat 61. G. W. van der houtzager, Heerenpad 7. J. van der smid, le Nieuwsteeg 5. Borgei'hoff van den Bergh, M. T. Papenstraat 20. Borghorst, J. J. smid, Rotterd. weg 51. Borking, wed. B. geb. te Meij - Molenstraat 20. W. J. geg. O. I. militair, Yischsteeg 6. Borkus, D. scheepmaker, Scheepmakerij 23. Born, J. kapitein der Reederij „de Schie", Aschvest 7o. J. p. fabrieksarbeider, Rotterdamsche weg 57. Gt. M. van den in lompen, Cellebroerstraat 11. J. van den werkman, Molslaan 159. M. B. van den in lompen, Pieterstraat 149. Borrebach, H. L. kleermakar, Verwersdijk 73. Borsboom, B. J. schoenmaker, Johanna Wiggelinastraat 3. H. J. timmerman, Klooster 6. J. smid, Johanna "Wiggelinastraat 40. wed. J. B. geb. Borsboom Koornmarkt 42. p. N. Langendijk 26. Borsje, A. onderwijzer, Rotterdamsche weg 131e. H. smid, Raam 16. H. smid, Brabantsche Turfmarkt 2. J. tonnenverwisselaar, Pieterstraat 16. Borst, wed. D. geb. Boxhoorn Yrouwjuttenland 33bov. A.V.D. Brand- en lukraak verzekering. Inlielitingen

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 30