LH8TBNFABRIEK. KAmstfciaBcteL DELFT. Voldersgraeht 27. N. J. VAN BERGEN v. d, GRIJP, 13 Bergen, K. F. van wattenfabrikant, v. Leeuwenhoeksingel 7. Bergen van der Grijp, A. van tegelmaker en sigarenwinkelier, Vlamingstraat 16. A. van den Boschstraat 34. A. A. van geb. Schoonhoven Gasthuislaan 6. A. C. van plateelschilder, Annastr. 14a. 0. v. bankwerker, Oostblok 17. G. L. van barbier, Gasthuislaan 15. J. van los werkman, Bagynensteeg 10/14. N. J. van lijstenmaker, Voldersgraeht 27. OPGERICHT 1884. Bergen Henegouw, W. H. van arbeider, Oostsingel 4. Bergenhuizen, W. A. werkman, 2e Nieuwsteeg 16. Berger, A. C. brandersknecht, Rotterd. weg 7. J. J. H. werkman lijmfabriek, Rotterdamsche weg 21. Bergh, D. P. van den los werkman, Rietveld 134. H. van den los werkman, Harmenkokslaan 37. J. van den haringvisscher, Donkersteeg 17. J. B. van den, handelsreiziger, Oosteinde 137. M. van den v. Bleyswijckstraat 2. M. van den olieslager, Exercitioplein 15. Berghe, C. A. van den smid, v. Bleyswijckstraat 11. Bergwerf, A. kruidenier, van Bleyswijckstraat 8a. Berkel, A. van winkelier in kruidenierswaren, Raamstr. 26. A. van plateelbakker, Ezelsveldlaan 45. G. van werkman gasfabriek, le Nieuwsteeg 12. H. Th. van instrumentmaker, Koningsplein 57. J. van kruidenier, Westerstraat 1. J. J. van stoker gasfabriek, Ezelsveldlaan 13. J. J. van sigarenmaker, Oosteinde 110. M. van los werkman, Anna Boogerd 9. "W. 0, geb. Krens, Schoolstraat 8. W. G. van voerman, Donkersteeg 59. van J. 33. STIGTER, Binnenwatersloot O. Tel. 803.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 21