203 Yeltraan, J. C. spekslager, Breestraat 47. Tel. 148. Velze, A. M. van teekenaar, Rembrandtstraat 34. Velzen, A. C. van tapper en slijter, Lange Goer 14. B. J. van boterhandelaar, Kromstraatsteeg 20. B. M. van kuiper en winkelier, Zuideinde 74. B. M. van bouwman, Zuideinde 39. C. van sigarenmaker, Gasthuislaan 88. C. N. Th. van broodbakker, Gasthuislaan 119. O.' J. van werkman Oliefabriek, Dertienhuizen 6bov. G. van barbier, Oude Langendijk 35. wed. H. van geb. Vollaars Verversdijk 59. H. A. van schipper, Crommelinlaan 41. H. H. A. bleekerskaecht, Gasthuislaan 89. H. J. H. van melkverkooper, Gasthufslaan 247. J. yan los arbeider, Bagijnhof 62. J. van kolendrager, Geerweg 57. J. van los arbeider, Gasthuislaan 163. J. los werkman, Geerweg' 13. J. los werkman, Geerweg 9. ,T. van los werkman, Bagijnhof 74a. J. van los werkman, Rietveld 57. J. B. van olieslager, Rotterdamscheweg 48. J. 0. van sigarenmaker, Pootstraat 86. J. D. van plateelschilder, Vermeerstraat 20. J. G. van glasblazer, van der Mastenstraat 16. J. H. van koffiehuishouder en loopknecht, Beestenm. 1. J. P. van sigarenmaker, Voorstraat 33. L. van werkman, Paardenmarkt 40. L. van werkman, Hoefijzersteeg 16. l! J. W. van stalhoudorsknecht, Brabantsche Turf markt 24. wed. L. van geb. van den Bosch, Achterom 12o. M. C. van barbier, Meuwe Langendijk 56. N. van kapper, Oude Delft 135. wed. P. van geb. van der Stap Verwersdijk 12. P. B. van tapper, Zuideinde 75. P. B. van pakhuisknecht, Dertienhuizen 16. P. J. van los werkman, Verversdijk 5. T. H. C. van los werkman, Dertienhuizen 10. W van onderwijzer, Achterom 54a. Ven Co., firma B. A. van de distillateurs, Wijnhaven 11. Tel. 78. B. H. van de schoenmaker, Zuiderstraat 18b. p, H. van de schoenmaker, Achterom 167. M. P. van de geb. Versluis, Wijnhaven 10. F. J. van der groentenkoopman, Beestenmarkt 19. Adm.J. H. STIÖ-TES&, 55iisuenwaterslootTel. 203.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 212