12 Berg, H. A. W. van den slachter, Gasthuislaan 102. H. C. Tan den schipper, Annastraat 25. I. yan den Buitenwatersloot 240. J. Tan den kruidenier, Binnenwatersloot 3. J. Tan den kuiper, Hoornsche straat 12. J. Tan den de Vlouw 166. J. Tan den tuinder, Buitenwatersloot 242. J. Tan den Oosteinde 130bov. Jaca. P. Tan den Oosteinde 1606m. Joha. P. Tan den Oostblok 49. J. C. Tan den los werkman, Giststeeg 6. J. G. Tan den los werkman, Donkersteeg 23. J. M. Tan den bouwkundige, Oostsingel 31. L. Tan den tuinder, Buitenwatersloot 254. L. Tan den timmerman, Johanna Paulinalaan 1. Mr. L. W. C. Tan den, burgemeester, lid Tan de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Oude Delft 243. Tel. 387. M. Tan den metselaar en kruidenier, Harmenkoksl. 51. Martijntje Tan den Buitenwatersloot 38a. M. A. Tan den kaashandelaar, Buitenwatersloot 29. N. Tan den aardewerkglazuurder, Graswinckelstraat 34. P. Tan den los werkman, Hoornsche straat 12. P. Tan den glasblazer, Exercitieplein 40. P. Tan den werkman N. G. S. F., Dirklangen- dwarsstraat 34. P. Tan den metselaar, Donkersteeg 23. P. Tan den timmerman, Raam 516en. P. Tan den agent Tan politie, Pootstraat 52. P. Tan den tuinder, Delfgauwsche weg 4. P. Tan den brugknecht, Oostpoort 1. wed. R. Tan den geb. Tan der Kruk Buitenwater sloot 150. T. Tan den Exercitieplein 32. T. Tan den tuindersknecht, Graswinckelstraat 16. T. P. Tan den werkman, Pootstraat 39. W. ran den timmerman, Vlamingstraat 73. W. Tan den los werkman, Annastraat 25. "Wilba N. Tan den winkeljuffrouw, Choorstraat 37ben. W. P. Tan den bouwman, Buitenwatersloot 323. Berge, N. Tan den sckrijTer T. H., Oude Delft 245. Bergen, F. A. olieslager, Hopsteeg 48. J. los werkman, Hopsteeg 61. wed. Tan geb. 0. F. Gieseke, Coenderstraat 38. E. M. Tan modiste, Brab. Turfmarkt 22. H. Tan werkman, Zuideinde 11. J. T. Tan kantoorbediende, Vevmeerstraat 16. Verkuurdersyereen. STIGTER Co., onder beteer

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 20